Nieuwsbrief Marypages 2020

Woord van de voorzitter

Geachte donateurs,

We bedanken alle donateurs voor hun financiële steun in het afgelopen jaar. Alleen met uw hulp kon Marypages blijven voortbestaan.

Voor donateurs, die ons ook dit jaar opnieuw willen steunen met een donatie van minimaal 50 euro hebben wij weer een wonderdadige medaille en een prachtige parelmoer rozenkrans uit Lourdes, beiden met een uitvoerige beschrijving.

In de rozenkrans is wat heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Na de noodzakelijke vernieuwing van onze website hebben wij helaas minder bezoekers gehad, waardoor we vele donaties zijn misgelopen. Maar het afgelopen jaar heeft zich dat gelukkig weer hersteld, aangezien Google onze website inmiddels weer beter geïndexeerd heeft.

In de meimaand, Mariamaand zullen wij elke dag op Facebook een mooi gebed en/of een verwijzing naar een Mariapagina maken. Ook organiseren wij die maand een extra actie op Facebook.

Natuurlijk blijft een donatie erg welkom en uiteraard vrijblijvend, maar om de toekomst van Marypages veilig te stellen, blijven wij wel afhankelijk van uw giften. Wij vertrouwen erop dat wij kunnen blijven rekenen op iedereen die Marypages een warm hart toedraagt, zodat wij onze doelstellingen kunnen blijven realiseren.

Steun daarom onze Stichting door vóór 1 juni 2020 een eenmalig donatiebedrag van minimaal 20 Euro (meer is altijd welkom) over te maken naar onze rekening bij de Rabobank: IBAN/SEPA nummer: NL19RABO0136467849 / BIC nummer: RABONL2U t.n.v. Stichting Marypages, Didam, waarvoor bij voorbaat onze dank. Onze donatiemodule biedt nu ook de mogelijkheid om uw donatie via een automatische doorlopende machtiging over te maken via: https://www.marypages.com/doneer-online.html?lang=nl

Sociale functie

Met het oog op Pasen 2020 werd ook deze keer de hele 40-dagentijd uitvoerig beschreven, zowel op onze homepage als op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/FoundationMarypages/

Toekomst en ontwikkelingen Marypages

Na een flink verlies over 2018 hebben wij in het boekjaar van 2019 gelukkig een gedeelte van het verlies kunnen compenseren.

Heiligverklaringen in 2019:

Paus Franciscus heeft op 13 oktober 2019 vijf zaligen heiligverklaard. Het zijn kardinaal John Henry Newman, zuster Mariam Thresia, zuster Giuseppina Vannini, zuster Dulce Lopes Pontes en Marguerite Bays.

Onze pagina’s worden dagelijks bijgehouden en zonodig aangevuld.

Zaligverklaring in 2019:

Paus Franciscus heeft op 18 mei 2019 Guadalupe Ortiz de Landázuri Fernández de Heredia zaligverklaard. Hij was een Spaanse Rooms Katholieke professor en lid van Opus Dei.

Waar is God in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.

Gebed tot Maria

Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch

Heilige Maria Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van deze stad in dit heiligdom dank ik God omwille van U, want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden. Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U. Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen. U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven. Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.

Suub tuum praesidium oudst bekende Mariagebed (3e eeuw)

Tot u nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van God, wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Wees Gegroet - Ave Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.