Heilige Monica van Hippo


Thagaste, ca. 333 – Ostia, oktober 387

Feestdag: 27 augustus

Monica van Hippo is een christelijke heilige, de moeder van Augustinus van Hippo.

Monica werd in Thagaste geboren in een Berbers gezin. Ze werd christelijk opgevoed en trouwde een oudere, heidense man met de naam Patricius. Hij was een man met veel energie, maar ook driftig en overspelig. Volgens Augustinus sloeg hij Monica vaak. Ook haar schoonmoeder keerde zich tegen haar en veroorzaakte vele problemen.

Monica ging dagelijks naar de kerk en probeerde geduldig te zijn. Uiteindelijk lukte het haar om haar schoonmoeder voor zich te winnen, de agressie van haar man te kalmeren en hem zelfs te bekeren tot het christendom.

Monica had drie kinderen. Augustinus maakte haar erg blij met zijn succes als leerling en later leraar, maar ze was niet zo blij met zijn losbandigheid. Haar zoon leefde met zijn maîtresse en was aanhanger van het manicheïsme. Zij vroeg een bisschop om in gesprek te gaan met Augustinus om hem zo van het manicheïsme af te brengen. Deze bisschop weigerde echter. Toen Monica bleef aandringen verzuchtte hij: "Het is onmogelijk dat zoveel tranen om een zoon voor niets zijn." Op 28-jarige leeftijd kwam Augustinus tot inkeer en hij werd overtuigd christen, zoals te lezen is in zijn Bekentenissen.

Toen haar man overleden was, ging Monica bij Augustinus in Italië wonen en op ongeveer 55-jarige leeftijd overleed ze in Ostia.

De feestdag van de heilige Monica valt op 4 mei in de Orthodoxe Kerk. Sinds 1969 wordt haar feestdag in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk gevierd op 27 augustus. Zij is de beschermheilige van vrouwen en moeders en van slachtoffers van huiselijk geweld.

Gebed tot de Heilige Monica

Heilige Monica, gij hebt van uw man
en van uw zoon Augustinus
de zondige dwalingen beleefd.
Beiden hebt gij hen na lange jaren
door uw voortdurend gebed,
door offers
en door een sterke geest van boete
op de goede weg gebracht.
Help onze gezinnen
het onkrid van het kwaad
uit te roeien,
vooral de onmatigheid in het drinken,
het breken van het gegeven woord,
de minachting voor het geloof
en de vergrijpen tegen de kuisheid.
Smeek voor ons om volharding,
godsvertrouwen
en de ware geest van boete.
Heilige Augustinus, gij zijt zelf
lange tijd op dwaalwegen gegaan,
vraag voor onze dwalenden
dat zijj de waarheid mogen kennen,
bewaar voor fouten en schuld onze jeugd
die door haar leraren
op een dwaalweg worden gevoerd 
en door hun slechte voorbeeld
wordt verzwakt.
Heilige Moeder Maria,
uit onze door smart gekwelde harten
roepen en schreien wij u om hulp.
Vraag voor onze moeders
de zielskracht
en de volharding van de heilige Monica.
Amen.