Heilige Matteüs

 

Feestdag: 21 september

Matteüs (ook Mattheus of Mattheüs) was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Hij was de zoon van Alfeüs en de schrijver van het gelijknamige 'evangelie naar Mattheüs'. De naam Mattheüs komt uit het Hebreeuws en betekent 'geschenk van Jahweh'.

Vermoedelijk schreef Matteus z’n evangelie niet lang na het jaar 70. In het Jodendom vormt deze datum een breuklijn omdat in dit jaar de stad Jeruzalem werd veroverd door de Romeinen en de joodse tempel volledig verwoest werd

Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten.

Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook nog in hun eigen zak, beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven: meestal worden ze in één adem genoemd met zondaars, hetgeen de verwondering verklaart over de uitverkiezing door Jezus. Waarschijnlijk was hij de schrijfkunst machtig en sprak hij naast zijn moedertaal Aramees ook Koinè.

Matteüs onderging in Ethiopië het martelaarschap toen hij met een zwaard werd gedood.

Patroonheilige: van de boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno. Hij wordt ook aangeroepen tegen drankzucht.