Heilige Martha van Bethanië

Feestdag: 29 juli

Marta of Martha is een Bijbels figuur. Behalve wat er in de Bijbel staat, is er geen historische informatie over haar bekend. Volgens het Evangelie volgens Johannes was zij de zus van Lazarus en Maria van Bethanië, en ze was aanwezig toen Jezus haar broer Lazarus uit de dood opwekte.

Martha wordt alleen vermeld in Lucas 10:38-42, en in Johannes 11 en 12. De Aramese vorm komt voor in een inscriptie uit Puteoli (Italië). De inscriptie bevindt zich nu in het museum van Napels. De inscriptie dateert uit het jaar 5. Martha wordt ook genoemd in een inscriptie gevonden in Palmyra (Syrië), waar de naam Μαρθειν (Marthein) wordt gebruikt. Deze inscriptie dateert uit het jaar 179.

Volgens Johannes woonden Maria, Martha en Lazarus in Bethanië, maar Lucas suggereert dat ze, in ieder geval een keer, in Galilea woonden. Uit de tekst van Johannes 11:1 blijkt dat de familie verhuisd was. De gelijkenis tussen de beschrijvingen van Martha door Lucas en Johannes is groot. De zeer vriendschappelijke omgang tussen Jezus en de eenvoudige familie die Lucas schetst wordt bevestigd door Johannes wanneer hij het volgende vertelt "Jezus hield veel van Martha en haar zuster, en van Lazarus." (11:5)

Martha's bezorgdheid wordt duidelijk gemaakt in Johannes 11:20-21: "Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Martha zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.'" Ook het feit dat ze zich vaak bezighield met het bereiden van maaltijden bevestigt haar zorgzaamheid. Dit staat in Lucas 10:40: "Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.'" Ook Johannes maakt er melding van in 12:2: "Daar hield men ter ere van hem (Jezus) een maaltijd en Martha bediende."

Martha ging eerst wonen in Avignon (Frankrijk) en daarna ging ze naar Tarascon, waar een monster, de Tarasque, de bevolking bedreigde. Het lukte Martha het monster te temmen en ze stierf in Tarascon, waar ze werd begraven. Haar tombe zou zich in de crypte van de Église Collégiale Sainte Marthe bevinden.

Martha is een christelijke heilige. Haar feestdag is op 29 juli. Paus Johannes Paulus II bouwde het Huis van de Heilige Martha voor het Heilig College van Kardinalen; hier kunnen zij resideren tijdens een conclaaf.

Gebed tot de Heilige Martha

O Heilige Martha, o wonderbare, ik doe een beroep op Uw hulp, mij geheel op U verlatend, dat u mij in mijn grote noden helpt en mij in mijn beproevingen zult bijstaan. Uit dankbaarheid beloof ik U, dit gebed overal te verspreiden. Troost mij in mijn zorgen en moeilijkheden, ik smeek U deemoedig. Welk een grote vreugde heeft Uw hart vervuld, toen U in Uw huis in Bethanie de Heiland van de Heer onderdak verschafte, ik smeek U, spreek voor mij en mijn familie ten beste, dat wij de Heer onze God in ons hart mogen bewaren en daardoor het heilmiddel voor onze noodwendigheden mogen verdienen, voor onze zorgen en moeilijkheden welke ons tegenwoordig bedrukken...
Ik smeek U, helpster in alle nood, zegevier over deze moeilijkheden zoals U de draak overwonnen hebt, totdat hij aan Uw voeten lag.
ONZE VADER...WEES GEGROET MARIA...(x10)
Ere zij de Vader...
Heilige Martha, bid voor ons. (x3)
Amen.