Maria van Jesse

Feestdag: 12 juni

De boom van Jesse is een bijbelse benaming voor de nakomelingen van Isaï ofwel Jesse waartoe ook Jezus van Nazaret behoort. In de stad Delft wordt sinds de Middeleeuwen Maria van Jesse vereerd.

In 1327 werd een nieuw Mariabeeld geplaatst in de “Oude Jan”. In dat jaar kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria van Jesse. Toen zij, nadat ze gebeden had, de heilige Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Onmiddellijk ging het beeld op de schouders van de omstanders en werd het in triomf langs de Delftse grachten gedragen. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een "ommegang" te houden ter ere van Maria van Jesse.

In 1398 verleende paus Bonifatius IX een aflaat van twee jaar en 80 dagen aan allen die de ommegang bezochten en Maria van Jesse vereerden. Deze processie (ommegang) werd jaarlijks herhaald totdat er door de Reformatie (1573) een eind aan werd gemaakt. In 1939 verwierf men een beeld, dat volgens oude beschrijvingen aan het oorspronkelijke doet denken, uit dezelfde tijd dateert en vervaardigd werd in Keulen of omgeving. Dit beeld staat in de Maria van Jessekerk, in een eigen kapel, in het hart van het oude Delft.

De Katholieke Studenten Vereniging "Sanctus Virgilius" heeft het gebruik in 1929 in ere hersteld. In 1930 waren er vijftien deelnemers, in 1931 ongeveer 300. In de voormalige Jozefkerk, thans Maria-van-Jessekerk, is een bidkapel ingericht waar ook een middeleeuws beeldje staat van de Heilige Maagd. Niet het oorspronkelijke wonderbeeld Machteld, want dit is tijdens de beeldenstorm verloren gegaan. Bovendien houden de katholieken op de zondag die het dichtst bij 12 juni ligt, elk jaar een stille bedetocht (ommegang) door de Delftse binnenstad.

De Delftse Ommegang op 16 juni 2024 heeft als thema ‘Vol van genade’

De Delftse Ommegang, voluit geheten de ‘Ommegang ter ere van Onze Lieve Vrouw van Jesse’, wordt dit jaar gehouden op zondag 16 juni. Deze 95ste editie van dit jaarlijkse roomskatholieke feest, waarbij de rol van Maria bij het wonder van Machteld in 1327 wordt herdacht, begint om 10:00 uur met een meditatiemoment in de Hippolytuskapel aan de Oude Delft. Daarna is er een stille bidtocht door de Delftse binnenstad naar de Maria van Jessekerk, waar pastoor Broeders zal voorgaan in een feestelijke eucharistieviering om 11:00 uur. De zang wordt verzorgd door gemengd koor Deo Sacrum onder leiding van Petra Veenswijk. Een bijzondere rol is er voor de vertegenwoordiging van studentenvereniging Sanctus Virgilius, omdat de revitalisatie van dit feest vanaf 1929 tot stand kwam onder leiding van één van haar leden. Sinds 1939 wordt de organisatie van de Ommegang verzorgd door het Gilde Onze Lieve Vrouw van Jesse. Naast het Gilde zullen diverse mooi uitgedoste zustergildes en -broederschappen uit andere steden acte de présence geven.

Persoonlijke noot van voorzitter Leo de Bondt:

Ik was protestant en mijn aanstaande vrouw Rooms-katholiek. Ik leerde 2 jaar bij de paters van de Open Deur in Delft over het katholiek geloof.
In het kapelletje bij Maria van Jesse ben ik Katholiek geworden en hebben Joke en ik ons verloofd.