Heilige Maria Soledad Torres y Acosta

2 december 1826 – 11 oktober 1887

Feestdag: 11 oktober

Maria Soledad Torres y Acosta werd geboren in Madrid op 2 december 1826. Haar ouders waren Francisco Torres en Antonia Acosta. In dit gezin werden in totaal 5 kinderen geboren. Ze gaven haar de naam Manuela en ze werd gedoopt als 'Antonia Bibiana Manuela'. Haar vader en moeder hadden een klein bedrijf dat goederen verkocht aan toeristen op de Plaza de Espana, in het centrum van Madrid. Maria groeide op in een goede christelijke omgeving. Zij was een bedachtzaam kind, meer geïnteresseerd in het doorgeven van haar eigen eten aan haar armere speelkameraadjes, en het leren van hun gebeden, dan spelletjes met hen te spelen.

Ze studeerde bij de Vincentiaanse zusters en bij het zien van de totale toewijding van deze nonnen aan de allerarmsten, raakte ze enthousiast over het religieuze leven. Maar ze was in zeer slechte gezondheid en werd niet opgenomen in de gemeenschap. Pas op 25-jarige leeftijd kan ze haar wens om non te worden vervullen. Zij stond bekend om haar ijverige en liefdevolle zorg voor zieken en armen. Zij werd de heilige stichteres van de Zusters Dienaren van Maria, dienaars van de zieken, die 126 huizen in de wereld hebben met 2.380 religieuzen. 

Omstreeks 1850 voelde ze zich geroepen om lid te worden van een besloten religieuze orde en vroeg ze een Dominicanenklooster (niet al te ver van haar huis) aan voor toelating als seculiere religieuze, maar moest wachten tot er plaats voor haar was. In 1851 hoorde ze van de inspanningen van Miguel Martínez Sanz (een derde-orde-serviet), die pastoor in Chamberí was. Martínez stelde voor om een groep van zeven vrouwen op te richten die de zieken en armen van zijn parochie in hun eigen huis zouden dienen, aangezien die mensen zich vaak geen goede ziekenhuisopname konden veroorloven. Torres bood zichzelf aan voor dit werk en (met aanvankelijke tegenzin) accepteerde Martínez haar als het zevende en laatste lid van de orde die hij wilde oprichten. Op 15 augustus 1851 wijdden zij en haar zes metgezellen hun leven aan deze dienst als religieuze groepering en namen in die tijd de religieuze gewoonte over; ze nam de religieuze naam "María Soledad" aan.

In die tijd bereikte de verschrikkelijke cholera-epidemie Europa en pasten de patiënten niet in ziekenhuizen. Velen van hen werden in de steek gelaten door hun familieleden uit angst voor besmetting. Het was toen dat María Soledad en haar nonnen zich overal vermenigvuldigden om voor de meest verlatenen te zorgen.

De stichter van de gemeenschap ging als missionaris naar verre landen en de opvolger liet zich geloven in verhalen en roddels en ontsloeg Soledad uit de positie van overste. Ze verheugde zich dat ze in staat was om op Christus te lijken in het lijden van onbegrip en vervolging. Door haar bezoeken aan Jezus in het Heilig Sacrament kreeg zij de kracht om geduldig en uit liefde voor God te lijden. Toen kwam de waarheid van dit alles aan het licht en werd ze haar post hersteld, en onder haar leiding breidde haar gemeente zich bewonderenswaardig uit. De heilige stierf op 11 oktober 1887 op 61-jarige leeftijd. Ze werd heilig verklaard door Paulus VI in 1970.