Maria in de Bijbel

In de Bijbel komen veel verschillende vrouwen voor met de naam Maria. Maar de bekendste is toch wel de moeder van Jezus.

Pas veertig jaar na het heengaan van Jezus wordt de naam van zijn moeder genoemd. De oudste geschriften vormen de brieven van Paulus. Slechts één keer komt hij in het voorbijgaan te spreken over Jezus’ moeder. In zijn brief aan de Galaten, naar men aanneemt geschreven rond het jaar 55:
"toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet…" Dat is wel heel zuinig geformuleerd. Paulus noemt zelfs niet haar naam.

De plaatsen waar we over Maria kunnen lezen, gaan wel over cruciale momenten in het leven van haar zoon Jezus. Zoals bij zijn geboorte en de aankondiging daarvan, zijn sterven aan het kruis en de neerdaling van de heilige Geest over de apostelen.

Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige. In de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-Orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven

Bijna elke zichzelf respecterende middeleeuwse of oudere stad heeft wel een Maria- of Onze-Lieve-Vrouwekerk. Haar verering komt op gang sinds zij in 431 op het Oecumenisch Concilie van Efese wordt uitgeroepen tot Moeder van God: ‘theo-tokos’, God-barend.

Maria is de enige vrouw die in de Koran wordt genoemd. ... Aan de andere kant wordt in de Koran, die 6 eeuwen na de Bijbel is geschreven, wel vermeld dat Maria zwanger is geworden door de Wil van God, niet omdat ze omgang met een man heeft gehad. Ook hier vertelt de engel Gabriël over de zwangerschap van Maria.

 

Het is opvallend dat in de geschriften van het Nieuwe Testament (de 4 Evangeliën, de Handelingen van de Apostelen, de Brieven van de Apostelen, de Apocalyps) nergens wordt gesproken over Maria's laatste levensjaren. Al evenmin komen we te weten waar, wanneer en in welke omstandigheden de H. Maagd stierf, begraven werd en/of ten hemel opgenomen. In het eerste hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen (1,14) staat dat Maria zich aansloot bij het gebed van de apostelen en wellicht ook nog aanwezig was bij de neerdaling van de H. Geest op Pinksteren. Daarna niets meer...
De moeder van Jezus blijft in de eerste tijd van het christendom volkomen op de achtergrond. Vanaf de 4de eeuw ontstonden allerlei apocriefe geschriften, die weliswaar door de Kerk niet als authentieke geschriften werden opgenomen in de canon van het Nieuw Testament, maar toch weergeven wat er leefde in het volksgeloof en in de mondelinge overlevering. Deze oudste (bewaard gebleven) apocriefe verhalen situeerden de dood van Maria, te midden van de apostelen, op de berg Sion bij Jeruzalem. Pas véél later, in de 9de eeuw, zal, vooral binnen de Westerse Kerk, de antieke stad Efeze, gelegen aan de westkust van het huidige Turkije, worden aangewezen als mogelijke plaats van Maria's overlijden.
Wat betekent Maria Tenhemelopneming?
Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslaping van de Moeder Gods.
Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette eerst Dormitio Mariae, dat 'ontslaping van Maria' betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen.