Maria Geboorte

Feestdag: 8 september

De heilige Maria, roemrijk en altijd maagd, was voorbestemd om uit de koninklijke stamboom van het geslacht van David voort te komen. Volgens een antieke Palestijnse traditie werd Maria geboren in Jeruzalem. De plaatselijke overlevering lokaliseerde haar geboortehuis in het noordoostelijke stadsdeel, vlakbij de Vijver van Bethesda. De moeder van Jezus werd vermoedelijk geboren in het jaar 25 vóór de christelijke jaartelling.

Haar vader stond bekend als Joachim en haar moeder heette Anna. Zíj. familie was afkomstig uit Nazareth in Galilea, maar de háre kwam oorspronkelijk uit Bethlehem.

De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe 'Evangelie over de geboorte van Maria', ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ genoemd.

De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's moeder. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen

Op deze dag wordt de rozenkrans gebeden tot intentie van de vrede van de wereld.

Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest van het bisdom Hasselt.