Maria, Koningin van de Vrede

1432

Dit feest is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van Maria: ‘Koningin van de Vrede, bid voor ons.’
Het gaat terug op een belofte die Maria op 26 mei van het jaar 1432 zelf gedaan zou hebben aan een Italiaanse vrouw.

In de geloofstraditie is een gebed overgeleverd tot Maria, Koningin van de Vrede:

‘Allerheiligste Maagd en Moeder van God,
U bent ook onze allerliefste Moeder.
Aan uw Zoon Jezus is door de Vader
het koningschap toevertrouwd over hemel en aarde.
En u mag naast Hem staan als koningin van de hemel.
In alle bescheidenheid komen wij tot u met ons gebed.

Wij herinneren ons dat bij Jezus’ geboorte in Bethlehem engelen zongen:
‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde.’
Zo was hij door de profeten aangekondigd:
Als een ‘vredevorst voor eeuwig’.
Wij geloven vast
dat u mag delen in dat koningschap
en dat wij op u een beroep mogen doen
als koningin van de vrede.

Wij bidden
dat op uw voorspraak
haat en tweedracht tussen de volkeren mogen verdwijnen
en dat hun hart vervuld mag worden
met de wil tot vrede en verzoening:
die vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd
en die Hij ons toewenste
toen Hij op eerste Paasdag aan zijn leerlingen verscheen
met de woorden: ‘Vrede, sjalom.’

Zegen de pogingen van onze Heilige Vader de Paus
die de volken en wereldleiders onophoudelijk oproept
oorlogen te beëindigen en te streven naar vrede.

Maar geef
dat ook wij
op de plek waar wij staan
bezield worden door datzelfde verlangen
en alles doen wat in ons vermogen ligt
om een werktuig van vrede te zijn.

Goede Moeder
bid met ons mee om vrede
overal op onze wereld,
in ons eigen land,
in onze gezinnen
in ons hart.
Moge daar het koningschap van Christus uw Zoon
zijn rijk beginnen.
Amen.’

[Naar Groot Gebedenboek p.1154]

Verwijzingen
Feest 10 juli: Maria, Koningin van de Vrede (Regina Pacis)