Litanie van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Heer, ontferm u; Heer, ontferm u.
Christus heb genade; Christus heb genade.
Heer, ontferm u; Heer, ontferm u.
Christus hoort ons; Christus hoort ons genadig.
God de Vader van de hemel; Heb medelijden met ons.
God de Zoon, Verlosser van de wereld; Heb medelijden met ons.
God de Heilige Geest; Heb medelijden met ons.
Heilige Drie-eenheid, één God; Heb medelijden met ons.
Heilige Maria; Bid voor ons.
Heilige moeder van God; Bid voor ons.
Moeder van Christus; Bid voor ons.
Moeder van onze Redder; Bid voor ons.
OLVrouw van Lourdes, hulp van christenen; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bron van liefde; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de armen; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de gehandicapten; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van wezen Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van alle kinderen; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van alle naties; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de kerk; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, vriend van de eenzamen; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, trooster van hen die treuren; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, onderdak voor de daklozen; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, gids van reizigers; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, kracht van de zwakken; Bid voor ons.
OLVrouw van Lourdes, toevlucht van zondaars; Bid voor ons.
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, trooster van het lijden; Bid voor ons.
OLVrouw van Lourdes, hulp van de stervende; Bid voor ons.
Koningin van de hemel; Bid voor ons.
Koningin van de vrede; Bid voor ons.
Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg; Spaar ons, o Heer.
Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg; We horen ons genadig, o Heer.
Lam Gods, u neemt de zonden van de wereld weg; Heb medelijden met ons.
Christus hoort ons; Christus hoort ons genadig.

Laten we bidden: geef ons, uw dienaren, we bidden u, Here God, om eeuwige gezondheid van lichaam en geest te genieten.
Door de glorieuze voorspraak van de zalige Maria ooit maagd,
moge ons verlost worden van het tegenwoordige verdriet en eeuwig geluk genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.