Lipa (Filipijnen) Maria, Middelares van alle Genade

 

Lipa, Filippijnen, 28 december 2016 / 14:49 uur (CNA). - Het verhaal van zuster Teresita Castillo en de vermeende Mariaverschijningen van Lipa City, Filippijnen leest zoiets als een mysterieroman.

Our Lady, Mediatrix of All Grace is een vermeende Mariaverschijning die plaatsvond in het karmelietenklooster van Lipa, Batangas, Filippijnen, aan een religieuze postulant, Teresita Castillo. De verschijning is in de Filippijnen bekend vanwege de rozenblaadjes die in de buurt van het klooster vielen, sommige met religieuze katholieke beelden die gelovigen als wonderbaarlijk beschouwen.

Onze Gezegende Moeder is 19 keer verschenen aan een novice, zuster Teresita Castillo, in de karmelietenorde in Lipa City, Filipijnen. Zuster Teresita vertelde dat OLVrouw haar de nadruk legde op nederigheid, boetedoening, gebeden voor de geestelijkheid en de paus, en het bidden van de rozenkrans. Ze meldde ook dat er één geheim voor haarzelf was, één voor het Carmel-klooster in Lipa City, één voor China en ook één voor de hele wereld. Op 4 juni 2015 verklaarde aartsbisschop Ramon C. Arguelles, aartsbisschop van Lipa: "Maria Middelares van alle Genade van Lipa is 'geloofwaardig'."

De verschijning van 1948:

Op 18 augustus 1948 merkte Teresita een zeer hemelse geur op en toen ze haar kamer binnenkwam, zag ze een mooie dame in het wit die tegen haar sprak: "Wees niet bang mijn dochter, hij die boven alles liefheeft, heeft mij gestuurd. Ik kom met een bericht..." De Vrouwe vroeg zuster Teresita om de voeten van Moeder Prioress te wassen, haar te kussen en daarna het water te drinken. De Vrouwe zei dat het wassen een "teken van nederigheid en gehoorzaamheid" was.

Volgens het verslag zag Zr. Teresita Castillo op 12 september 1948 een liaan trillen zonder de aanwezigheid van wind. Toen hoorde ze een vrouwenstem die haar vertelde om de tuin 19 opeenvolgende dagen te bezoeken. De volgende dag, 13 september om 17.00 uur, kwam Teresita ter plaatse, knielde neer en was van plan het Weesgegroet te bidden. Midden in het gebed kwam de wind, de tuinrank bewoog en een mooie dame verscheen. Ze beschreef de dame met haar handen gevouwen in gebed en met een gouden rozenkrans in haar rechterhand. De dame vroeg haar te bidden voor priesters en nonnen. Op 14 september begonnen rozenblaadjes te regenen in het klooster. Sommige religieuze zusters die in het klooster woonden, begonnen rozenblaadjes buiten hun gangen op te merken.

Om 17.00 uur verscheen de dame opnieuw bij de wijnstok en zei: "Ik wens dat deze plek morgen gezegend wordt." "Hoe laat, moeder?" vroeg Teresita. 'Wanneer je moeder-overste maar wil, mijn kind. Ik verbied je de incidenten van deze vijftien dagen te vergeten.' Toen verdween de dame. Aan de andere kant besloot Moeder Maria Cecilia van Jezus, de Moeder Prioress, Zijne Excellentie, de Eerwaarde Alfredo Obviar, de hulpbisschop van Lipa en geestelijk leidsman van Carmel, te raadplegen over wat te doen met de vermeende verschijning van de Heilige Maagd. Maria. De bisschop droeg de moeder-overste op om van de dame een bewijs te eisen dat ze uit de hemel komt.

Dagen na de eerste regen van rozenblaadjes trof Teresita totale blindheid. De moeder-overste hoorde de stem van een vrouw die haar zei dat ze de ogen van de postulant moest kussen om haar gezichtsvermogen te herstellen. Op een dag, in aanwezigheid van bisschop Obviar, lichtte de moeder-overste de sluier van de postulant op en gaf Teresita een kus in de ogen. Onmiddellijk herstelde het meisje haar gezichtsvermogen. Bisschop Obviar twijfelde niet langer aan de beweringen van haar verschijning.

Volgens een interview met de Priorin van het Karmelietenklooster kregen Moeder Maria van het Heilig Hart en Zuster Mary Balthazar de opdracht om verschillende dozen te verbranden met bladresten, noveenboekjes, rozenblaadjes en alle religieuze parafernalia die betrekking hadden op de verschijning. De zusters kregen ook van hun bisschop de opdracht om het beeld van de Maagd Maria te vernietigen, maar in plaats daarvan verborgen ze het uit religieuze devotie. Ook het persoonlijke dagboek van Castillo ging in vlammen op. Volgens een interview met Teresita Castillo had ze kardinaal Egidio Vagnozzi in 1951 ontmoet en hem verteld dat ze het karmelietenklooster had verlaten om medische behandeling te zoeken. De pauselijke nuntius keurde het sterk af, noemde haar de duivel en vroeg haar zijn aanwezigheid te verlaten en probeerde haar de deur uit te duwen. Castillo huilde tranen en smeekte om zijn zegen, wat hij weigerde.

Volgens de aartsbisschop van Lipa, Ramon Arguelles, werden twee van de bisschoppen in de commissie gedwongen het onderzoek te staken vanwege hun onbevoegdheid over Lipa, bisschop Versoza en bisschop Obviar. In een televisie-interview met ABS-CBN-netwerkcommunicatie merkte Arguelles op dat er in 1951 geen documenten waren samengesteld of zelfs maar de Heilige Stoel bereikten, waardoor deze onmiddellijk werd afgewezen. In 1991 loopt momenteel in Rome een lopende petitie om de verschijning opnieuw goed te keuren.

De voormalige Filippijnse president Corazon Aquino had een nauwe religieuze affiniteit met het karmelietenklooster in Lipa en bezocht het vaak, evenals de voormalige president Gloria Macapagal Arroyo, die op het feest van Maria Hemelvaart 2007 "Proclamatie nr.: 1362" van 12 september ondertekende als een "Nationale gebedsdag voor vrede en verzoening" ter ere van de vermeende Mariaverschijningen.