Heilige Laurentius

225 - 258

Feestdag: 10 augustus

De heilige Laurentius was een van de meest vereerde martelaren van de Kerk van Rome. Volgens de legende werd deze diaken levend op een rooster verbrand. Hij is de patroonheilige van het bisdom Rotterdam. 

Hij werd aartsdiaken genoemd, omdat hij leiding had bij het verdelen van de aalmoezen op last van de bisschop, in Laurentius’ geval die van Rome (die toen nog geen paus werd genoemd), Sixtus II. De keizer, toentertijd Valerianus I, bepaalde echter de wetten in de stad. Christenen mochten van hem niet meer bijeenkomen in godshuizen of vergaderingen en evenmin begraafplaatsen bezoeken – zoals de catacomben in Rome, waar (paus) Sixtus II niettemin een mis opdroeg en vervolgens werd gearresteerd en ter dood gebracht. Laurentius was één van de zeven aanwezige diakenen en werd eerst ondervraagd door de keizer, die de rijkdommen van de Kerk wilde opeisen, omdat Laurentius als diaken belast was met het verdelen daarvan onder de armen. Op verlof om de gevraagde schatten te verzamelen, gaf hij alles waar hij over kon beschikken weg en keerde terug met een groep armen. Zij werden de keizer voorgesteld als de ‘Schatten van de Kerk’.

Laurentius moest het met zijn leven bekopen: hij werd achtereenvolgens gegeseld, levend boven een vuur geroosterd en tenslotte onthoofd. In de basiliek van Sint-Laurentius buiten de Muren (San Lorenzo fuori le Mura), één van de hoofdkerken van Rome, worden zijn relieken bewaard samen met die van medediakenen Stefanus en Justinus. Ook in Maasniel zijn relieken van hem te vinden en is de parochie naar hem vernoemd (evenals vele andere kerken in Nederland).

In de tiende eeuw hielden de Hongaren flink huis in Europa. Laurentius’ cultus kreeg een nieuwe impuls doordat de Hongaren bij die Slag op het Lechveld, op zijn naamdag in 955, overwonnen werden. In Spanje werd door koning Filips II het abdijcomplex en paleis El Escorial ten noordwesten van Madrid en nabij de stad San Lorenzo de El Escorial gebouwd in de vorm van een rooster, verwijzend naar de marteldood van Laurentius; uit dankbaarheid, omdat op 10 augustus de Slag bij San Quintín begon en Filips II die won. Daarin huist een grote bibliotheek vergelijkbaar met die van het Vaticaan.

Vallende sterren op 10 augustus (feitelijk de meteorenregen Perseïden) worden Sint-Laurenstranen genoemd, omdat ze op Laurentius’ feestdag verschijnen. Hij is naamgever van vele kerken in heel Europa, waarvan zeven alleen al in Rome. Ook is hij patroonheilige van bibliothecarissen (omdat hij de heilige boeken onder zijn hoede had), koks, bakkers en brandweerlieden en kan hij aangeroepen worden bij brand en brandwonden (omdat hij levend geroosterd werd). Laurentius wordt samen met H. Stefanus en H. Vincentius van Zaragoza gerekend tot de drie heilige dienaren.