Kroontje van de heilige Jozef


Dit rozenhoedje (kroontje) wordt gebeden door de Oblaten van de heilige Jozef en werd recentelijk goedbevonden door het kerkprovincie California.

Het wordt gebeden als een ‘gewone’ Rozenkrans,
waarbij het “Wees Gegroet” wordt vervangen
door het volgende gebedje:

Jozef, zoon van David, en echtgenoot van Maria;
wij eren u, beschermer van de Verlosser,
en wij aanbidden het kind dat u de Naam Jezus gaf.
heilige Jozef, patroon van de universele Kerk,
bid voor ons, opdat wij net als u totaal mogen leven voor onze Verlosser.

Amen

Geheimen 

  • Verloving met Maria (Mt 1:18).

  • Verschijning van de Engel aan Jozef (Mt 1:19-21).

  • Geboorte en Naamgeving van Jezus (Mt 1:22-25).

  • Vlucht naar Egypte (Mt 2:13-15).

  • Het verborgen leven te Nazareth (Mt 2:23; Lk 2:51-52).