Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos

 

Kortenbos is een parochie en bedevaartsoord in Limburg (België), die gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeenten Nieuwerkerken en Alken, en de stad Sint-Truiden ligt.

Oorspronkelijk heette het huidige Kortenbos: "Nachtegael", naar het leenhof dat zich daar in die tijd bevond. Het ontstaan van Kortenbos is nauw verbonden met het ontstaan van de huidige basiliek.

De geschiedenis van Kortenbos wordt sinds 1636 beheerst door het miraculeus beeld van Onze-Lieve-Vrouw en later door de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos. Deze kerk dateert van 1644 en wordt bediend door de Norbertijnen van Averbode.

In de 17e de eeuw moesten vele reizigers van Sint-Truiden naar Hasselt via het dicht beboste gebied dat nu Kortenbos is. Deze reisweg stond bekend als uiterst onveilig, omdat vele struikrovers zich hier schuilhielden en de reizigers vaak overvallen, beroofd en gedood werden.

In 1636 plaatste Elisabeth van Oeteren, een landeigenares in de buurt, bij een oude eik een klein, kleien Mariabeeldje. Ze smeekte Maria’s hulp af tegen de vele wandaden en berovingen. Een wonder geschiedde; niet alleen hielden de struikrovers onmiddellijk op, ook vele zieken vonden een plotse genezing bij het vereren van het Mariabeeldje. Tussen 1637 en 1651 werden 32 van zulke genezingen als wonder erkend.

Onze Lieve Vrouw van Kortenbos werd op 13 mei 1873 door Mgr de Montpellier, bisschop van Luik, tot "Patrones van Limburg" uitgeroepen. De plechtige kroning van het Mariabeeldje werd op 11 augustus 1897 door paus Leo XIII goedgekeurd en vond plaats op 1 mei 1898. Op 24 februari 1936 verleende paus Pius XI aan de bedevaartskerk van Kortenbos de titel van Basilica Minor = "Romeinse Basiliek". Van 1991 tot 1996 vond een grote restauratie plaats onder leiding van architect Paul Stevens. Jaarlijks komen er nog vele duizenden pelgrims op het miraculeuze Mariabeeldje af, vooral in de Mariamaand mei. Sinds 2000 vindt op 1 mei een bedevaart plaats van Averbode naar Kortenbos.

Het meer dan 350 jaar oude bedevaartsoord Kortenbos wordt vooral in de meimaand druk bezocht.

Onze Lieve Vrouw word verhoord als behoudenis der kranken.

De jaarlijkse parochiale Mariabedevaart werd dit jaar door het parochieteam gorganiseerd naar het bevaartsoord van O.L.Vrouw “Onbevlekt” in Dadizele (W-Vl) op dinsdag 02.07.13.

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos

 Met dank aan Pastoor E.H. Luc Michiels o. praem. van de parochie Kortenbos voor het mogen gebruiken van gegevens.