Zalige Paus Johannes Paulus I

17 oktober 1912 - 28 september 1978

Feestdag: 26 augustus

Ook bekend als de lachende Paus

Albino Luciani werd in 1912 in het Italiaanse Canale d’Agordo geboren. Hij was patriarch van Venetië toen hij op 26 augustus 1978 tot paus gekozen werd. Met zijn naamkeuze eerde hij zijn beide directe voorgangers, Paulus VI en Johannes XXIII.

Deze Paus, Johannes Paulus I, werd vanwege zijn vriendelijke voorkomen en goedheid "de lachende paus" genoemd.

Johannes Paulus I overleed al op 28 september 1978. Met slechts 33 dagen is zijn pontificaat een van de kortste uit de geschiedenis van de Kerk.

Wonder erkend:

Het Vaticaan maakte de erkenning van het wonder vandaag bekend. Volgens de website van de Congregatie voor de Heiligverklaringen gaat het om de genezing van een elfjarig meisje van een acute ontsteking van de hersenen, hardnekkige epileptische aanvallen en een septische shock.

Het meisje was in een ziekenhuis opgenomen. De priester van de parochie waar het ziekenhuis staat, besloot de voorspraak van Johannes Paulus I in te roepen. Het meisje genas op medisch onverklaarbare wijze.

Daarmee ligt de weg open naar zaligverklaring van de man die de bijnaam ‘de lachende paus’ kreeg.

Op 7 november 2017 werd Luciani door paus Franciscus, op voorspraak van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen eerbiedwaardig verklaard. Dat is de eerste stap op weg naar een zaligverklaring.

Johannes Paulus I, een van de kortst dienende pausen in de geschiedenis, werd opgevolgd door Johannes Paulus II, die al heilig is verklaard.

Laatste nieuws:

Paus Franciscus heeft zondag 4 september 2022 een van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus I, zalig verklaard. Deze ziet zijn voorganger als een groot voorbeeld. Door de zaligverklaring kan hij nu lokaal worden vereerd, vooral in zijn geboorteland Italië.