Heilige Johannes de Deo

1495 - 1550

Feestdag: 8 maart

Ook bekend als: John of God (Engels); Juan de Dios (Spaans); João de Deus (Portugees)

Johannes de Deo werd geboren als Juan Ciudad op 8 maart 1495 nabij Evora in Portugal. Zijn ouders waren arm, maar zeer godsdienstig. Toen Johannes 11 jaar oud was verliet hij het ouderlijk huis en ging als herder voor een boer werken, die zeer tevreden over hem was. De boer vroeg Johannes met zijn dochter te trouwen, waarna hij de boerderij zou erven. Maar hij weigerde, omdat hij een godsdienstig leven wilde gaan leiden.

Johannes trok naar Spanje en werd soldaat. In 1539 hoorde hij in Granada een preek van de heilige Johannes van Avila en ging zich geheel aan de naastenliefde wijden, vooral verpleging van zieken en krankzinnigen. Het benodigde geld bedelde hij bijeen. Hij beschouwde ze niet als bezetenen, wat toentertijd gangbaar was, maar als patiënten. Deze filosofie werd nagevolgd en verbreid door de Orde van de Hospitaalbroeders, die hij speciaal voor dit werk stichtte.

In 1540 stichtte hij in Granada een hospitaal. Uit zijn helpers groeide de orde van de Broeders van Barmhartigheid van de heilige Johannes de Deo. Zijn verdiensten voor de verpleging van zieken en krankzinnigen zijn zeer groot geweest.

Hij had visioenen en een innig contact met God en de heiligen. Toen hij eens een bijzonder onsmakelijk ogende bedelaar de voeten waste, herkende hij in deze de trekken van Christus. Hij ontving nooit de stigmata, maar wel de doornenkroon uit handen van de heilige maagd. Zijn relieken bevinden zich in de kerk van het door hem gestichte ziekenhuis in Granada.

Johannes de Deo overleed op 8 maart 1550 in Granada. Hij werd op 21 september 1630 zalig verklaard door paus Urban VIII and op 16 oktober 1690 heilig verklaar door paus Alexander VIII.

Patroon: van de ziekenverplegers