Heilige Jeanne d'Arc (De Maagd van Orleans)

1412 - 1431

Beschermheilige voor Frankrijk


Feestdag 30 mei:

Jeanne d'Arc werd geboren rond 1412 in het Noord-Franse boerenplaatsje Domrémy in de regio Lotharingen. Haar ouders waren Jacques d'Arc en Isabelle Romée.

Het jaar is 1426 en Europa is in rep en roer. Frankrijk wordt al bijna 80 jaar verscheurd door de oorlog tussen de Engelsen en de Fransen. Engeland is aan de winnende hand. Bij het schandelijk traktaat van Troyes in 1420 verried Isabella van Beieren Frankrijk aan diens overbuur Engeland, met het funeste gevolg, dat het land werd overstroomd door vreemde legers, die de ene provincie na de andere bezetten. De dauphin slaagt er niet eens in zich tot koning te laten zalven in Reims. Een boerenmeisje van nog geen 17 jaar oud zegt dat "stemmen", die van God komen, haar het bevel hebben gegeven Orléans te bevrijden. Zij heet Jeanne d'Arc en komt uit Domremy, een dorpje uit Lotharingen, dat toen niet eens tot Frankrijk behoorde. Maar als zij het visioen krijgt dat zij uitverkoren is om Frankrijk te bevrijden uit de klauwen van de buitenlandse indringers besluit zij haar verdere leven daarop in te stellen.

Zij raakt tot bij de dauphin, de zwakke Karel, die zich laat beheersen door zijn slechte raadgevers en geld- schieters. Toch lukt het Jeanne hem te overtuigen. Aan het hoofd van een legergroep verjoeg de dappere Jeanne de vijand en wist op 8 mei 1429 het beleg bij Orleans te doen opbreken, zichtbaar bijgestaan door hogere machten, gesterkt door “stemmen”, die volgens haar van God komen en die haar de weg wezen en die herhaaldelijk door haar werden vernomen. Aan het verjagen van de Engelsen uit Orléans dankt ze de naam "Maagd van Orléans". Dankzij haar kon Karel VII op 17 juli 1429 tot koning gekroond worden. En dan laat hij haar weer in de steek, hij verraadt degene, die hem liet kronen. De Bourgondiërs nemen haar bij Compiègne gevangen en leveren haar tegen een fors losgeld uit aan de Engelsen, hun bondgenoten. 

We weten weinig of niets van de verschijningen, die zij heeft gehad. Maria wordt niet genoemd, maar voor haar rechters - ook zij werd verraden - verklaarde ze, zich tot de Koning te hebben gewend en hem naar Reims te hebben gevoerd om daar te worden gezalfd, “op last van de zeer heilige Maagd”. Op 9 januari 1431 begon in Rouen tegen haar een proces wegens ketterij en hekserij. Gilles de Rais, maarschalk van Frankrijk, woont de hoorzitting van zijn oorlogsmetgezel, Jeanne d'Arc, bij. Het vonnis is de brandstapel. Tot die tijd zal ze opgesloten worden in Rouen. Gilles reist af naar Rouen, verkleed als student om niet op te vallen. Hij vindt onderdak in café "de Gouden Aap", waar de soldaten 's avonds ook altijd komen. Er wordt dan ook altijd gedobbeld om geld. Gilles ziet zijn kans. Hij dobbelt tegen de hoofdwachter en wint alles. Wanneer deze wachter geen geld meer heeft vraagt Gilles hem nog een potje te spelen, maar dan om een uurtje bij de maagd, Jeanne d'Arc. Ook dat wint hij. Wanneer hij bij haar in de cel komt lijkt ze een totaal ander mens. Ze is helemaal niet bereid meer te vechten voor haar leven en lijkt niet eens blij te zijn Gilles te zien. Hij vraagt haar mee, hij wil met haar vluchten, maar ze weigert en zegt dat als haar rechters haar dood willen dat ze maar dood moet, omdat alles zal gebeuren zoals het sedert de aanvang van de eeuwigheid geschreven staat.

Na een maandenlang proces, gepaard met ontbering, vernedering en foltering, wordt de Maagd van Orléans ter dood veroordeeld en op 30 mei 1431 te Rouen als heks verbrand en treedt de legende binnen. De Engelse kardinaal Beaufort gooide haar as in de Seine. Het feit, dat ze mannenkleren blééf dragen, haar weglopen van huis en het niet erkennen van kerkelijke autoriteit  gaf de doorslag tot het doodvonnis. Jeanne wordt verbrand. Gilles kijkt er met ontzetting naar. Die avond zitten er in "de Gouden Aap" niet alleen soldaten, maar ook burgers ambachtslui en vrouwen. Twee van de vrouwen pappen met hem aan, maar een van hen is bang, bang omdat ze vindt dat Gilles op de duivel lijkt. Gilles wil er niets van weten. De vrouwen nemen aan dat hij een aanhanger is van pater Bosquier. Gilles raakt met hem aan de praat. Aan het einde van dit diepgaande, Godlasterende gesprek heeft Gilles een theorie bedacht, voor de dood van Jeanne, en de afwezigheid Gods daarbij; God walgt van zijn ganse schepping, zo erg, dat hij de totale mensheid de rug heeft toegekeerd. De duivel heeft God overwonnen! Door haar optreden heeft zij Frankrijk behoed voor het Anglicanisme, dat in de volgende eeuw Engeland zou afscheuren van Rome, welk lot de oudste dochter van de Kerk ongetwijfeld zou hebben gedeeld, als de Engelsen Frankrijk zouden hebben overweldigd. Dat was de verheven opdracht, waartoe zij was geroepen, die niet bestond in het volvoeren van een zaak van puur natuurlijke aard, maar in de bescherming van de Kerk, de handhaving van de goede zeden in het land, dat een heilige onder zijn koningen telt en ook nog vele andere heiligen heeft opgeleverd.

Naschrift:

Dertig jaar na haar dood liet paus Callistus III de rechtszaak heropenen. In 1456 werd het vonnis plechtig herroepen; de nationale heldin van Frankrijk was onschuldig.
De nationale heldin van de soms uiterst nationalistische Fransen werd op 6 januari 1412 in Domrédy aan de Maas geboren. De boerendochter Jeanne d'Arc leerde lezen noch schrijven. Op haar 13e jaar zou ze haar eerste verschijningen hebben gehad. In visoenen trokken heiligen als Michael, Catharina en Margaretha aan haar voorbij.
Omdat Jeanne d'Arc zich had voorgenomen Maagd te blijven, trok ze mannenkleren aan. Jeanne d'Arc is meer een nationaal symbool van Frankrijk, dan een echte heilige.
Haar Zaligverklaring kwam dan ook zeer laat tot stand, in 1909, toen het nationaal chauvinisme zeer sterk was. De Heiligverklaring van de Maagd van Orléans volgde op 16 mei 1920 door paus Benedictus XV. Zij is de patrones van de telegrafisten en radio. 

Persoonlijke noot:

We zien, dat de meeste en belangrijkste verschijningen van Maria in Frankrijk plaatsvonden. God heeft een bepaalde bedoeling met Frankrijk. Normandië wordt bijv. beschermd door de aartsengel Michaël. Jeanne d'Arc is gebruikt als werktuig door God. Zij heeft Frankrijk ervoor behoed, dat dit land niet net zoals Engeland zich van Rome afscheidde en Anglicaans werd. Voor mij is Jeanne d'Arc een echte Heilige.

Het ware gezicht van Jeanne d’Arc:

In het tv-programma “in levenden lijve” ging men op zoek naar de vrouw achter Jeanne d’Arc.
Er werd gezocht in Orleans en Parijs.
Bij de zoektocht waren betrokken een historicus en ’s werelds beste 3D designer.
Aan de hand van alle verkregen gegevens, waaronder ook de haardracht en kleding, is via een ingenieus computerprogramma een vrouw gecreëerd, zoals Jeanne d’Arc er in die tijd moet hebben uitgezien.

Gebed tot Jeanne d'Arc

 

Heilige Jeanne d’Arc,
In het aanschijn van je vijanden, je kwellingen, je bespottingen en je twijfels bleef je standvastig in je geloof.
Zelfs in al je verlatenheid, helemaal alleen zonder vrienden, bleef je standvastig in je geloof.
Zelfs toen je je eigen sterfelijkheid onder ogen moest komen, bleef je standvastig in je geloof.
Ik bid dat ik even sterk mag zijn in mijn geloof als jij, heilige Jeanne d’Arc.
Ik vraag dat je mij wil nabij zijn tijdens mijn strijd.
Help me om mij te herinneren dat de overwinning belonend zal zijn als ik blijf volhouden.
Help mij sterk te blijven in mijn geloof.
Help mij om in mijzelf te geloven en om goed en wijs te handelen.
Amen.

 

Voor de de eerste keer verschijnt Maria in Parijs (Frankrijk) in 1830