Heilige Ignatius van Loyola

Stichter van de Sociëteit van Jezus te Rome
1491 - 1556
 

Juiste naam: Íñigo López de Loyola, Ignacio de Loyola

Feestdag: 31 July  

Ignatius van Loyola (Baskisch: Iñigo López de Loyola; Spaans: Ignacio de Loyola) (kasteel Loyola bij Azpeitia, 24 december 1491 - Rome, 31 juli 1556) was een Spaans geestelijke, bekend door zijn geschrift Geestelijke Oefeningen en daaropvolgend, in 1539, zijn leeuwendeel in de oprichting van de Sociëteit van Jezus te Rome; hij werd er de eerste generaal van.

Levensloop

Hij was de zoon van een Spaanse edelman. In zijn jonge jaren schijnt hij een losbandig leven te hebben geleid, maar tijdens zijn diensttijd in het Spaanse leger kwam er in 1521 een ommekeer tijdens de Franse belegering van Pamplona, toen een kanonskogel tussen zijn benen door schoot, die zijn beide benen verwondde. Tijdens zijn ziekbed ontdekte hij verschillende bewegingen in zijn ziel, al naar gelang de aard van de verschillende soorten literatuur die hij las. Dit was het begin van wat hij later, in zijn geestelijke oefeningen, de onderscheiding der geesten noemde. Na zijn herstel ondernam hij in 1534 met zes anderen vanuit Parijs een pelgrimsreis naar Palestina. Loyola werd in 1537 te Venetië tot priester gewijd.

Hij overleed in 1556 en ligt in Rome begraven in de jezuïetenkerk Gesù.

In Loyola, in Spaans Baskenland, zijn geboorteplek, werd een klooster en een kerk gebouwd, gewijd aan Ignatius, waarnaar bedevaarten worden ondernomen.

Onder meer het Ignatiusgymnasium in Amsterdam is vernoemd naar deze heilige. In het Sint-Barbaracollege te Gent heet de collegekapel “Ignatiuskapel”.

Heiligverklaring en nalatenschap

Ignatius werd op 27 juli 1609 door Paus Paulus V zalig verklaard. Zijn heiligverklaring vond plaats op 13 maart 1622 door Paus Gregorius XV. Zijn sterfdag, 31 juli, is tevens zijn feestdag. Ignatius wordt vereerd als de patroonheilige van katholieke soldaten, het Militaire Ordinariaat van de Filipijnen, het Baskenland en verschillende dorpen en steden in zijn geboortestreek.

Van de verschillende instellingen die aan Ignatius gewijd zijn is een van de meest bekende de Sint-Ignatiusbasiliek, gebouwd naast zijn geboortehuis in Azpeitia. Het huis zelf is als museum opgenomen in de basiliek.

De nalatenschap van Ignatius omvat hoofdzakelijk onderwijsinstellingen over de hele wereld. Alleen in de Verenigde Staten zijn er al 28 jezuïetenuniversiteiten en meer dan 50 jezuïetencolleges.

Beschermheilige voor Bisdommen van San Sebastian, Bilbao, Biskaje, Gipuzkoa, Baskenland, de Filipijnen, de Sociëteit van Jezus, soldaten, onderwijzers en onderwijs.atron of: spiritual exercises and retreats.

 

Het gebed Ziel van Christus, heilig mij kan beschouwd worden als 
een beknopte samenvatting van de spiritualiteit van Ignatius van Loyola

Ziel van Christus

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, wees mijn redding.
Bloed van Christus, bedwelm mij.
Water uit Christus’ zijde, reinig mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
Laat mij van U niet gescheiden worden.
Verdedig mij tegen de boze vijand.
Roep mij in het uur van mijn dood.
En plaats mij bij U,
Om met uw heiligen U te loven
In de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Bron (m.u.v. gebed) Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignatius_van_Loyola

 

De Sint-Ignatiusbasiliek in Azpeitia