Hoe bid ik de Rozenkrans

Volgorde van het gebed van de rozenkrans:

• Het kruisteken en de geloofsbelijdenis
• Eer aan de Vader...
• Onze Vader...
• Ik groet u, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet...

• Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet...

• Ik groet u, Maria, Bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet...
• Eer aan de Vader...
(noem het 1e geheim)

Onze Vader...

10 x Wees gegroet...;

Eer aan de Vader...
O mijn Jezus...;
Heer Jezus Christus...

• (noem het 2e geheim)

Onze Vader...

10 x Wees gegroet...;

Eer aan de Vader..
O mijn Jezus...;
Heer Jezus Christus
• (noem het 3e geheim)

Onze Vader...

10 x Wees gegroet...;

Eer aan de Vader..
O mijn Jezus...;
Heer Jezus Christus...
• (noem het 4e geheim)

Onze Vader...

10 x Wees gegroet...;

Eer aan de Vader..
O mijn Jezus...;
Heer Jezus Christus...
• (noem het 5e geheim)

Onze Vader...

10 x Wees gegroet...;

Eer aan de Vader..
O mijn Jezus...;
Heer Jezus Christus...
• afsluiten met het kruisteken

Als je de hele Rozenkrans wilt bidden, doe je dit alles vier keer, en elke keer neem je andere geheimen (eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen). Als je alles maar één keer bidt, noem je dat een 'Rozenhoedje'. Je kunt ook elke dag andere geheimen nemen.

De geheimen van de rozenkrans

De blijde geheimen (maandag en zaterdag):
1. De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De geheimen van het licht (donderdag):
1. De doop in de Jordaan
l Jezus' openbaring tijdens de bruiloft van Kana
3. De verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
4. De gedaanteverandering van de Jezus op de berg Tabor
5. De instelling van de H. Eucharistie

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag):
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
5. Jeus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag):
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De H. Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt ten hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond