Heilige Dymphna van Geel

De Lelie van Ierland

Feestdag: 15 mei

Al sinds de late middeleeuwen trekken horden van pelgrims met psychische problemen naar het Belgische plaatsje Geel om bij de tombe de heilige Dymphna genezing af te smeken en boete te doen. Want voor elk soort leed, ook psychisch, kon vroeger wel een heilige worden aangeroepen die een goed woordje voor je kon doen bij God.

Dymphna werd in het 7e eeuw in Ierland geboren als het enige kind van een heidense koning en een mooie christelijke vrouw. De moeder van Dymphna bracht het christelijke geloof over op haar dochter en liet haar in het geheim dopen tegen de wensen van haar vader. Zij beloofde in de stilte van haar gebed voor de rest van haar leven uit eerbied voor God maagd te blijven. Gerebern was de priester die haar het doopsel toediende en waarschijnlijk bevestigde in haar vrome plannen.

Haar moeder stierf tragisch terwijl Dymphna slechts een tiener was. Haar vader, die diep van zijn vrouw hield, werd door haar dood tot waanzin gedreven. Waan en geestelijke ziekte overwonnen hem en hij probeerde uiteindelijk met zijn dochter te trouwen omdat ze hem aan zijn overleden vrouw herinnerde.

Zijn waanzin bracht hem ertoe te geloven dat zijn dochter een soort reïncarnatie was van zijn overleden echtgenote en hij drong erop aan dat Dymphna met hem zou trouwen als een vervanger. Dymphna, vergezeld door een kapelaan, ontsnapte naar België om zich te verbergen, maar haar vader vond haar en gaf haar een keuze: hem trouwen of sterven. Dymphna koos de dood, Haar vader doodde eerst de priester Gerebern en daarna bracht hij in blinde woede met één houw van zijn zwaard ook haar om het leven.

Dymphna overleed op 30 mei 650 na Christus in Geel, België

Zij is heiligverklaard in het jaar 650.

Gebed tot de Heilige Dymphna

 

Heer, onze God, u hebt St. Dimpna als beschermster aangesteld van hen die lijden aan psychische en nerveuze stoornissen. Ze is een bron van inspiratie en een symbool van de liefde voor de duizenden die vragen om haar voorspraak. Geef, Heer, door de tussenkomst van deze zuivere, jonge martelares geduld en troost aan allen die lijden, in het bijzonder aan hen voor wie we nu willen bidden. Wij vragen U, Heer, te luisteren naar wat ze zegt namens ons. Geef hen voor wie we bidden geduld in hun lijden en aanvaarding van Uw goddelijke wil. Geef hen hoop en zlefvertrouwen en de kracht waarnaar ze zo naar verlangen. Dat vragen we U door Christus, die zich in de hof van Olijven ook totaal verlaten heeft gevoeld.
Amen.