Gebed aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Feestdag Onze Lieve Vroiuw van Lourdes: 11 februari

Ik groet u, Maria, arme en nederige vrouw,
door de Allerhoogste gezegend!
Maagd van de hoop, profetie voor de nieuwe tijden,
om de barmhartigheid van de Heer te vieren,
om de komst van het Rijk aan te kondigen
en de totale bevrijding van de mens,
verenigen wij ons met u in uw lofzang.
Ik groet u, Maria, nederige dienstmaagd van de Heer,
glorievolle Moeder van Christus!
Trouwe maagd, heilige woonplaats van het Woord,
leer ons vol te houden in het beluisteren van het Woord,
gehoorzaam te zijn aan de stem van de Geest,
aandachtig voor zijn roepen in de intimiteit van ons geweten
en voor zijn aanwezigheid in de gebeurtenissen van de geschiedenis.

Ik groet u, Maria, Moeder van smarten,
Moeder van alle mensen!
Maagdelijke bruid bij het Kruis, nieuwe Eva,
wees onze gids op de wegen van de wereld,
leer ons de liefde van Christus te beleven en te verspreiden,
leer ons met u verbonden te blijven
bij de ontelbare kruisen
waarop uw Zoon ook vandaag nog wordt gekruisigd.

Ik groet u, Maria, Vrouw van geloof,
eerste onder de leerlingen!
Maagd, Moeder van de Kerk, help ons rekening te houden
met de hoop die in ons leeft,
vertrouwen te hebben in de goedheid van de mens
en in de liefde van de Vader.
Leer ons van binnenuit de wereld op te bouwen:
in de diepte van de stilte en van het gebed,
in de vreugde van de broederlijk gedeelde liefde,
in de onvervangbare vruchtbaarheid van het Kruis.

Heilige Maria, Moeder van de gelovigen, Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
bid voor ons.
Amen.