Pater Frans van der Lugt

10 April 1938 – 7 April 2014


Franciscus Joseph Wilhelmus van der Lugt ,ook bekend als pater Frans, werd geboren op 10 april 1938 in Den Haag. Hij was een Nederlands rooms-katholiek priester en jezuïet.

Biografie

Pater Frans was een zoon van Godefridus Wilhelmus Antonius van der Lugt, directeur van de Nederlandsche Landbouwbank en Maria Josepha Wilhelmina Duijnstee. Zijn broer Godfried van der Lugt werd topman bij de Postbank en de ING Groep.

Op 7 september 1959 trad pater Frans toe tot de orde van de jezuïeten. Na het het noviciaat in Mariëndaal te Velp (Noord-Brabant) (1959-1961) en de filosofiestudie in het Berchmanianum te Nijmegen (1961-1964) vertrok hij in 1964 naar het Midden-Oosten, waar hij eerst twee jaar Arabisch studeerde in Beiroet, Libanon en vervolgens van 1966 tot 1968 in een college in Syrië surveillant was. Hij had in die jaren contacten met meerdere jezuïetenkloosters in Syrië, vooral in Homs. In 1968 ging hij naar Frankrijk voor zijn theologieopleiding in het jezuitentheologaat te Fourvière bij Lyon. In 1971 werd hij tot priester gewijd. Hij volgde daarna een studie psychologie aan de Université Lumière Lyon-II, waar hij in 1976 afstudeerde op L'image du prêtre marié et du prêtre célibataire dans la communauté maronite libano-syrienne. Datzelfde jaar ging hij werken in de Syrische stad Aleppo en vervolgens werkte hij van 1987 tot 1993 in Damascus. Daarna vestigde hij zich in Homs, waar hij onderwijs gaf en onderdak verleende aan geestelijk zwakkeren. Hij kreeg in Al-Qusayr, 35 km buiten Homs, een stuk land van vijftig hectare ter beschikking van de Syrische overheid waar hij groente op verbouwde en een wijngaard had met een productie van 50.000 flessen per jaar. Ook waren er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 2000 bood het landgoed verblijf en werk aan veertig mensen met een mentale beperking.

Medio 2011 verliet pater Frans het landgoed vanwege de Syrische Burgeroorlog. Hij vestigde zich in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk Bustan al-Diwan in Homs. In januari 2014 vroeg hij in een videoboodschap via YouTube om hulp aan de mensen in Homs als gevolg van de burgeroorlog. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde pater Frans Homs te verlaten. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij in de stad blijven.

Dood

Op maandag 7 april 2014 werd bekend, dat pater Frans die dag om 09.30 AM door pistoolschoten in het hoofd om het leven was gekomen en nog diezelfde dag was begraven op het terrein van het Jezuïetenklooster in Homs. Pater Frans is 75 jaar oud geworden. Hij werd herdacht op 9 april 2014 door Paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie. Daarbij memoreerde de paus dat pater Frans bij christenen en moslims geliefd was en deed hij een oproep aan de strijdende partijen om de wapens neer te leggen. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon reageerde op de dood van Frans van der Lugt.

In 1992 was hij voor zijn verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 31 december 2014 is Frans van der Lugt in het actualiteitenprogramma EenVandaag gekozen tot moedigste mens van 2014, categorie buitenland. Kardinaal Wim Eijk hoopt en bidt voor een zalig- en heiligverklaring van pater Frans van der Lugt. Hij was onbaatzuchtig, misschien zelfs een martelaar. In rooms-katholieke kringen wordt al gespeculeerd over een eventuele heiligverklaring van pater Frans van der Lugt.

Laatste nieuws:

Avond van de martelaren: pater Frans van der Lugt

Graag herdenken we samen met u de martelaren van 2014. Op vrijdag 27 maart 2015 in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam staan we onder anderen stil bij pater Frans van der Lugt.

Externe links:
Artikel van Frans van der Lugt, september 2011

Bron: Wikipedia