De Fiat-rozenkrans

In de naam van de Vader, en de Zoon (1) en de heilige Geest. Amen.

Heilige Geest,(2) help ons om in verbondenheid met Maria, de blijde geheimen, de geheimen van het licht de droevige en de glorievolle geheimen van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij bezield door ons Doopsel, gevoed door de Eucharistie, vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad, altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

Wij bidden voor de Kerk …, de Wereld …, onze eigen intenties …,

Onze Vader…

Bij elk geheim bidden we drie maal het Wees gegroet gevolgd door: Vreugde en eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

De blijde geheimen (blauwe parel)
- De geboorte van Maria (3)
- De boodschap van de engel aan Maria (4)
- De geboorte van Jezus (5)

De geheimen van het licht (witte p)
- Het doopsel van Jezus (6)
- De bruiloft te Kana (7)
- De instelling van de Eucharistie (8)

De droevige geheimen (rode parel)
- De doodsangst van Jezus (9)
- De kruisdraging (10)
- De kruisiging van Jezus (11)

De glorievolle geheimen (gele parel)
- De verrijzenis van Jezus (12)
- De nederdaling van de h. Geest (13)
over Maria en de apostelen
- De tenhemelopneming van Maria (14)

Slotgebeden en slotlied (15)
Heilige Jozef, Behoeder van de heilige Familie,
bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël,
tegen de Machten van het Kwaad,
verdedig ons.
Alle engelen en heiligen,
bid voor ons.

Moeder Gods, leer ons JA te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.
Moeder Gods, leer ons DANK te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.

 

De fiat rozenkrans is verkrijgbaar bij een donatie aan de Stichting Marypages van minimaal 50 euro.