Dorothea (Dora) Visser

De gestigmatiseerde van Gendringen - 1819-1876

Feestdag: 12 juli

Leven van Dorothea Visser:

Dorothea (Dora) Visser werd op 28 september 1819 geboren in Gendringen, Nederland, als dochter van een dagloner. Ze raakte op twaalfjarige leeftijd aan haar rechterbeen zodanig gewond, dat lopen vrijwel onmogelijk werd. Vijf jaar later kreeg ze een verlamming aan de urinewegen. Bidden, lijden en vasten werden toen belangrijk in haar leven. Eind 1843 zou ze voor het eerst de stigmata hebben ontvangen, die tot aan haar overlijden in 1876 nog vele malen terugkeerden. Gedurende een jaar kreeg zij elke vrijdag de wondetekens, later alleen op Goede Vrijdag en de Kruisfeestdagen (3 mei en 14 september). Er zouden op haar voorspraak genezingen hebben plaatsgevonden. Hierdoor en via preken van redemptoristen kreeg Dora in Gendringen en omstreken een naam van heiligheid, maar zij riep tevens kritische vragen op. Dora was één van de weinige Nederlandse gestigmatiseerden. Op haar grafsteen op het kerkhof van Olburgen bij Dieren staat vermeld, dat zij 33 jaar lang de wonden van Christus heeft gedragen.

Het Wonder:

Het wonder, dat is aangemeld, betreft een wonderbaarlijke genezing, die zou zijn geschied op voorspraak van Dorothea Visser. Het betreft een op dit moment 70-jarige man, die zonder heupen is geboren. Hij heeft in zijn leven al diverse operaties ondergaan. Altijd heeft hij met krukken gelopen. Zijn behandelend arts vertelde hem 8 jaar geleden, dat hij in een rolstoel zou belanden. Maandelijks ging deze man toen de gebedsdiensten ter ere van Dora in Olburgen bijwonen. Ongeveer 6 jaar geleden bezocht hij het graf van Dora en vroeg haar voorspraak om genezing. Thuis gekomen ging hij naar het toilet. Vervolgens blijkt hij een soort blackout te hebben gehad, want ineens merkte hij, dat hij zonder krukken door de kamer liep. Hij kon weer gewoon lopen zonder hulpmiddelen. Een onderzoek moet nu uitwijzen of deze genezing, ook vanuit medisch perspectief, inderdaad een wonder is. Een dergelijk wonder op voorspraak van Dorothea Visser is onder andere nodig om 'zalig' verklaard te worden.

Genezingen:

Door de genezingen die op haar voorspraak hebben plaatsgevonden en via preken van redemptoristen kreeg Dorothea in Gendringen en omstreken een naam van heiligheid, maar zij riep tevens kritische vragen op. Haar huisarts bezorgde haar bekendheid door in 1844 een verdediging van haar ervaringen in brochurevorm uit te geven.

Dagboek Antonius Kerkhof:

In 1853 werd Antonius Kerkhof biechtvader van Dorothea. Hij raakte van haar heiligheid overtuigd en hield een dagboek bij van de wonderbaarlijke gebeurtenissen in haar leven. Zijn pogingen Dora's heiligheid openlijk te verkondigen, werden door de aartsbisschop van Utrecht niet gewaardeerd en leidden in 1864 tot zijn overplaatsing naar Kloosterburen in Groningen. Dora Visser ging als huishoudster mee, en bleef bij hem toen Antonius Kerkhof in 1872 naar Olburgen werd overgeplaatst. Dora Visser overleed op 12 juli 1876 te Olburgen. 

Verering:

Kerkhofs aantekeningen over Dorothea werden in 1965 verwerkt door de journalist Bert Kerkhoffs, waarna haar verering begon. Gerichte publiciteit rond haar honderdste sterfdag en een tentoonstelling over haar leven in 1991-1992 zorgden opnieuw voor een toeloop van bezoekers naar Dora Vissers graf. Bij het graf werd een gebedsbank geplaatst. Een aantal gebedsverhoringen is reeds gemeld.

Stichting Dora Visser:

Er is een stichting: "Vrienden van Dora Visser", Luykenhof 16, 6981 JK Doesburg, telefoon: 06 30514673, die zich inspant voor de erkenning van de stigmata en de openbaringen. De huidige pastoor heeft verklaard dat er op dit moment een officieel onderzoek is gestart naar de fenomenen rondom Dorothea Visser.

Simonis installeert diocesane rechtbank om wonder vast te stellen:

Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 22 maart 2005 om 10.00 uur aan de Maliebaan 38-40 te Utrecht een rechtbank geinstalleerd, die een mogelijk wonderbaarlijke genezing gaat onderzoeken die op voorspraak van Dorothea Visser zou zijn geschied. Nu kan worden begonnen met het oproepen en horen van de getuigen. De installatie van de rechtbank is openbaar, de getuigenverhoren vinden achter gesloten deuren plaats.
Vrijdag 5 augustus 2005 kwam kardinaal Simonis van het bisdom Utrecht naar Olburgen om de eucharistieviering ter herdenking van Dora Visser voor te gaan.

 Foto met toestemming van Stichting Dodenakkers.nl

Bronvermelding:
Dit artikel heb ik met toestemming van de redactie mogen overnemen uit de Nieuwsbrief "Katholiek Nederland" van 19 maart 2005, waarvoor mijn dank.

© 2005 Katholiek Nieuwsblad
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.