De zeven vreugden van Maria


Naast de godsvrucht tot de Zeven Smarten van Maria staat die tot de Zeven Vreugden. Aanvankelijk waren het er vijf; later is het getal 7 genomen naar de zeven uren der Kerkelijke Getijden, omdat deze godsvrucht al spoedig in korte Getijden een gewone uiting vond.

Zij is vooral verspreid in en door de Orde der Franciscanen (H. Bernardinus van Siena, H.

De Zeven Vreugden van Maria zijn

  1. De blijde boodschap (Lucas 1,26-28)
  2. Het bezoek van Elisabeth (Lucas 1,39-56)
  3. De geboorte van Jezus (Lucas 2,1-6)
  4. Het bezoek van de wijzen uit het oosten (Matheüs 2,1-12)
  5. De verrijzenis van Christus (Matheüs 28,6-7)
  6. Het Pinksterfeest (Handelingen 1,14 en 2,1-4)
  7. De tenhemelopneming van Maria.