Heilige Cosmas en Damianus

Feestdag: 26 september

Cosmas en Damianus waren tweelingbroers, beiden geneesheren, die zich bekeerden tot het Christendom. Zij leefden in de derde eeuw na Christus.

Als arts waren ze actief in de havenstad Aegea (het huidige Ayas in Zuid-Turkije. Ze boden hun diensten gratis aan aan de armen, waardoor velen door deze onbaatzuchtige naastenliefde bekeerd werden tot het christendom.

Tijdens de christenvervolging onder keizer Diocletianus waren zij onder de eerste slachtoffers. Zij werden door de stadhouder Lycias gearresteerd en ondervraagd. Nadat zij moedig over hun christelijke geloof hadden getuigd werden zij onthoofd in 303. Boven hun graf in Cyrrhus, in Syrië, is een kerk gebouwd. Van daaruit heeft hun verering zich naar Rome en over de hele wereld verbreid. Reeds in de 5e eeuw werden zij veel vereerd. Paus Felix III (526-530) verbouwde de Romulustempel bij het Forum Romanum tot een aan hen gewijde kerk.

Patroonheiligen van: artsen, apothekers en andere beroepen uit de medische sector.