Heilige Broeder André

1846 - 1937

Feestdag: 6 januari

Broeder André werd geboren als Alfred Bessette in Saint-Gregoire d'Iberville in de provincie Quebec, een kleine stad 40 kilometer ten oosten van Montréal. Al vanaf zijn geboorte kampt Alfred met een zeer zwakke gezondheid, een ziekte welke hem zijn gehele leven zal blijven achtervolgen. Enkele jaren na zijn geboorte verhuist het gezin Besette naar Farnham. Zijn vader, Isaac Bessette, was timmerman en houthakker en zijn moeder, Clothilde Foisy Bessette, hield zich voornamelijk bezig met de opvoeding van haar tien kinderen (twee andere kinderen waren al jong overleden). De ouders spreken veel over god en leren hun kroost tot hem te bidden. Elke avond wordt het rozenhoedje gebeden en wordt de heilige Jozef aangeroepen als patroon en voorbeeld voor de arbeiders. Zo ontstaat in de knaap een groeiende sympathie tegenover de man, door God verkozen om zijn eigen Zoon en diens maagdelijke Moeder tot steun te zijn.

Toen Alfred negen jaar oud was, overleed zijn vader door een ongeval. Slechts een paar jaar later stierf zijn moeder Clothilde aan tuberculose en werd hij wees op 12-jarige leeftijd. Hij werd in het gezin van zijn tante (de zuster van zijn moeder) Marie-Rosalie en haar man Timothée Nadeau ontfermden zich over Alfred en de andere kinderen. Zij probeerden hem verschillende ambachten te leren, maar vanwege de kwetsbare gezondheid van de jongen leverde voortdurende handenarbeid constant problemen op. André werkte in de loop der jaren als boerenknecht, schoenmaker, bakker, smid en fabrieksarbeider. Al vanaf zijn jeugd was Alfred zeer spiritueel. Hij gebruikte zijn weinige vrije tijd vaak om te bidden voor een kruisbeeld. Zijn tante berispte hem vanwege zijn vele zelfopgelegde boetedoeningen. Zij was bezorgd, dat de jongen zijn toch al slechte gezondheid in gevaar zou brengen.

In 1871, op 25-jarige leeftijd, verzocht hij om toetreding tot de Congregatie van het Heilig Kruis. Hij werd in eerste instantie geweigerd vanwege zijn slechte gezondheid, maar hij kreeg de steun van de aartsbisschop van Montréal, Ignace Bourget, en werd in 1872 alsnog aanvaard. Eenmaal broeder maakten ze hem Alfred werd portier, boodschapper en misdienaar in het Notre Dame College in Montréal., omdat hij ziekelijk was en niet kon lezen of schrijven. Hij legde zijn tijdelijke eerste geloften af. Zijn eeuwige geloften legde hij af op 2 februari 1874, op 28-jarige leeftijd. Hij nam de naam "broeder André aan. Het doen van geloften wordt soms ook wel professie of inkleding genoemd.

Broeder André had een bijzondere verering voor de Heilige Jozef. De heilige Jozef inspireerde hem om diens heilige toewijding aan iedereen aan te bevelen. Eens smeert hij wat vet van het kaarsje voor de Heilige Jozef op een wond van een zieke en de wond genas. Dit verhaal over de wonderbroeder André deed de ronde en vele zieken wisten de weg naar Notre Dame te vinden. De meest trieste gevallen bellen aan. Velen beweerden dat ze waren genezen door de gebeden van broeder André en de heilige Jozef, en ze waren blij dat hun gebeden waren verhoord. Hoewel broeder André meestal een zachtaardige man was, kon hij woedend reageren op degenen die suggereerden dat hij geen genezende krachten bezat. Omdat hij alle eer wilde toewijden aan de heilige Jozef.

Al gauw is de toestroom van zieken van dien aard dat de superieur zich ongerust begon te maken en broeder André een verlaten, miserabel lokaal toewees om er die zieken te ontvangen. Maar omdat de superieur liever zag, dat die ziekenopvang ophield, ging hij naar de bisschop van Montréal. Toen de superieur hem om advies vroeg, kreeg hij niet te horen wat hij zou willen horen. "Als het van God komt, is het goed. Komt het niet van Hem, dan houdt het geen stand", luidt het oordeel. Broeder André besluit zijn "praktijk" te verhuizen naar het kleine stationnetje in de buurt, maar kan daar door de enorme toeloop niet blijven. Hij vraagt de bisschop een kapel te mogen bouwen op Mont Royal. Deze geeft na enige aarzeling toestemming, hij mag bouwen naar wat hij kan betalen. Broeder André bouwde een kapelletje en nadien een kerk ter ere van Jozef, het Oratorium van de Heilige Jozef van de Mont-Royal bij Montréal. In 1916 worden er 435 gevallen van onverklaarbare genezingen gemeld.

Het Oratorium van de Heilige Jozef van Mont-Royal

Op kerstavond zegt broeder André tegen een vriend: "Voor mij is het waarschijnlijk de laatste Kerstmis. Maar de Bidplaats heeft u nog nodig! Wensen te sterven is toegestaan als het gebeurt uit verlangen naar de Hemel. Wanneer iemand goed doet op aarde, is dat niets in vergelijking tot wat hij zal kunnen doen wanneer hij eenmaal in de Hemel is". Korte tijd later krijgt hij een acute maagvliesontsteking en wordt in het ziekenhuis opgenomen. Toen broeder André overleed op Driekoningen 6 januari 1937overleed, kwamen bijna één miljoen mensen zijn stoffelijk overschot groeten.

Na een onverklaarbare wonderbaarlijke genezing werd broeder André op 23 mei 1983 zaligverklaard door paus Johannes-Paulus II in Rome. 0nder de 50.000 belangstellenden bij deze plechtigheid bevinden zich 2.000 Canadezen. Paus Benedictus XVI heeft inmiddels een mirakel erkend van de Canadese broeder André. Dat opent de weg naar zijn heiligverklaring. Als hij nu ook heilig wordt verklaard, wordt hij de eerste heilige die geboren is in Québec. De aartsbisschop van Montréal reageerde heel tevreden op het nieuws. Het Vaticaan mag nog niet communiceren over de aanleiding van de heiligverklaring van Broeder André vooraleer de paus een definitieve beslissing genomen heeft.

Laatste nieuws:

Paus Benedictus XVI heeft op zondag 17 oktober 2010 de Canadese Broeder André (Alfred) Bessette heilig verklaard. In het olympisch stadion in Montréal is een dankmis opgedragen naar aanleiding van de heiligverklaring van Broeder André – in de wereld Alfred Bessette. De viering werd bijgewoond door nagenoeg 50.000 gelovigen. Broeder André van de congregatie van het H. Kruis is de eerste heilige van Québec.

Voorganger in de dankviering was kardinaal Jean-Claude Turcotte. Er waren een zestigtal bisschoppen aanwezig. Bij de prominenten werd onder meer Jean Charest, de eerste minister van de provincie Québec, opgemerkt. Broeder André lag niet alleen goed in de markt bij katholieken maar ook bij andere christenen. Hij had zijn populariteit te danken aan zijn grote eenvoud en ontving dagelijks tientallen personen die hem hun zorgen toevertrouwden en hem vroegen voor hen te bidden. Hij werd op 17 oktober jl. heilig verklaard door paus Benedictus XVI. De congregatie van het H. Kruis telt momenteel meer dan 1.600 leden en is actief in 16 landen.

 

Broeder André