10 parancsolat

Isten adta Mózesnek a tíz törvényt (vagy parancsolatot) a Sínai-hegyen. A Sinai-hegy (2285 méter) egy hegy Egyiptom déli részén, a Sínai-félszigeten. A Tízparancsolatot Isten keze írta két kőtáblára ("táblákra").

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

2. Isten nevét hiába ne vedd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj

7. Ne lopj!

8. Ne hazudj, és mások becsületébe kárt ne tégy!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!