Heilige Stefanus

Feestdag: 26 december

Stefanus was de eerste martelaar en was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. In het aan de evangelist Lucas toegeschreven boek Handelingen der Apostelen staat het verhaal van zijn verkiezing tot diaken, zijn wonderdaden, zijn redevoering voor het Sanhedrin en zijn marteldood.

"En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk", aldus Handelingen 6:8.

Een groep joden werd jaloers en deed voor de hogepriesters allerlei valse beschuldigingen aan het adres van Stefanus. Die verdedigde zich met een lang pleidooi dat eindigde in een aanklacht tegen de priesters: zij zouden zich niet aan de wet houden en "verkondigers van de komst van de Rechtvaardige" verraden en vermoorden.

De aanwezige menigte ontstak in woede en greep Stefanus. Buiten de stad werd hij gestenigd tot de dood erop volgde. Stefanus werd daarmee de eerste christelijke martelaar: iemand die stierf voor het geloof.

Hij werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de ouderen te hebben beschuldigd van de moord op Christus. De latere apostel Paulus werkte aan zijn executie mee. Hij stierf ± 35 te Jeruzalem.