Zalige Pierina Morosini

Maagd en Martelares (1931 - 1957)

Feestdag: 6 april

Martelares van de deugdzaamheid, reinheid en zuiverheid

Pierina Morosini werd geboren op 7 januari 1931 in Fiobbio Di Albino, Bergamo, Italië, als dochter van de echtgenoten Roque Morosini en Sara Noris. Zij was één van acht kinderen in dit arme gezin. Zij was een vroom meisje, dat al persoonlijk een gelofte van kuisheid had gedaan aan God en had al het leven als non overwogen. Zij bleef echter thuis wonen om haar moeder te helpen met de zorg van haar broertjes en zusjes en hen zodoende financieel bij te staan. Daartoe volgde zij een opleiding als naaister en begon al op 15-jarige leeftijd te werken in een stoffenfabriek. Zij ging elke dag te voet naar haar werk, waar ze haar werk met vreugde deed. In haar werk onderscheidde zij zich door ijver en hoffelijkheid. Mede daardoor en door haar gereserveerde geest en haar geloof in liefdadigheid, kreeg ze achting en eerbied van haar directeur en collega's. Op 10 januari 1937 ontving zij het Heilig Vormsel.

Pierina was een ware christen en toegewijd aan de Heilige Maria Goretti. Als enige reis in haar leven ging zij op 27 april 1947 naar Rome om de Zaligverklaring van Maria Goretti door paus Pius XII bij te wonen. Zij zei op zeker moment tegen haar vriendin, die met haar was meegereisd: "Ik zou ook liever sterven als Maria Goretti, dan dat ik mijn reinheid zou verliezen". Op dat moment kon zij zeker niet vermoeden, dat dit noodlot ook haar, bijna 10 jaar later, zou treffen. Zij was een vurige aanhangster van het rooms-katholieke geloof, bad veel, hielp mee bij de bediening van zieken en het verzamelen van geld voor de kerk. Vóór zij naar haar werk ging, maar ook als zij van haar werk terugkwam, bad zij de rozenkrans. Zij was meestal gekleed in een zwart schort, een sjaal, dikke zwarte kousen en klompen.

Op 4 april 1957, toen zij tussen 15.00 en 15.30 uur van haar werk naar huis terugkeerde, werd zij op een bergweg, genaamd Monte Misma, aangevallen door een ongure man, die haar wilde verkrachten. Zij had, zoals zo vaak, haar rozenkrans in haar hand. Pierina slaagde er zelfs in met deze man over het geloof te praten enciteerde hem uit de christelijke catechismus.Plotseling greep de man Pierina weer en er volgde nu helaas een gevecht op leven en dood. Pierina bood hevige weerstand. De aanvaller sloeg haar vervolgens meermalen hard met een steen in haar nek, waardoor zij zeer ernstig gewond en in coma raakte. Omdat zij die middag om 4 uur nog niet thuis is, gaat haar broer, Santino, op onderzoek uit en vindt Pierina in coma, liggend in een plas bloed langs de weg. Twee dagen later stierf ze, zonder bij kennis te zijn gekomen, op de jonge leeftijd van 26 jaar, aan de wonden die zij opliep tijdens deze verkrachtingspoging in Fiobbio Di Albino. 

De steen, waarmee het misdrijf was gepleegd, woog 1.593 gram en werd later door de politie gevonden. Al snel werd een jongeman uit haar eigen woonplaats, Fiobbio Di Albino, gearresteerd, die deze middag op de plaats van het misdrijf moest zijn geweest. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar en elf maanden gevangenisstraf. In 1965 kwam hij weer op vrije voeten. Dit reine meisje had de dood verkozen boven het verliezen van haar onschuld. Zij werd 4 oktober 1987 Zaligverklaard in Rome door paus Johannes-Paulus II. Zij ligt opgebaard in een witte marmeren sarcofaag van de parochiekerk in Fiobbio Di Albino. Het proces tot haar Heiligverklaring is momenteel gaande.

Patrones: slachtoffers van verkrachting

Pierina Morosini Museum, Fiobbio Di Albino, Bergamo, Italië; het museum is eigendom van de kerk.
Telefoonnummer van de parochie: 0039 - 35 - 770637 of 770005.
Bezoekuren: zondags tussen 14.30 en 18 uur; andere dagen: op verzoek.
Dit museum werd geopend in 1987 voor een blijvende herinnering aan Pierina Morosini. U kunt hier van haar o.a. vinden: afbeeldingen, documenten, kleding en gebruiksvoorwerpen.