Gebed tot Maria, Koningin van de Heilige Engelen

 

Heilige Maria, Koningin van de Heilige Engelen:

Door het eerste koor van Engelen, heel bijzonder mijn heilige beschermengel,
bescherm mijn lichaam en ziel voor alle gevaar!

Door het tweede koor van de Aartsengelen deel mij alle gaven en genaden mee,
die ik nodig heb voor een levend geloof en om een echt christelijk leven te leiden!

Door het derde koor van de Machten,
sterk mij in de strijd tegen de machten van de hel.

Geef me door het vierde koor van de Vorsten
grootmoedigheid en edelmoedigheid in Uw dienst!

Door middel van het vijfde koor, de Krachten,
geef kracht om al het zware in het leven te kunnen dragen.

Door middel van het zesde koor, de Heerschappijen,
geef genade om alle hartstochten te beteugelen en te beheersen!

Door middel van het zevende koor, de Tronen,
geef mij een levend geloof in de meest heilige Drie-eenheid
die in mijn hart troont!

Geef me door het achtste koor, de Cherubijnen,
licht dat me doet beseffen dat alleen God oneindig beminnelijk is,
de oneindige, onmetelijke, onbegrijpelijke God!

Stuur door het negende koor van Serafijnen
op elk moment pijlen van liefde in mijn ziel,
die haar verwonden, ontvlammen en
gloeiend maken in liefde tot God en de naasten!
Amen.