Verschijning van Maria in El Escorial (Spanje)

18 juni 1981

San Lorenzo del Escorial in Spanje, ook kort El Escorial genoemd, heeft 8.000 inwoners en bestaat uit het oude dorp El Escorial de Abajo (923 m) en het westelijk hoger gelegen gedeelte van het dorp El Escorial de Arriba (1028 m). San Lorenzo de El Escorial is gelegen aan de zuidflank van het prachtige Guadarramagebergte, zestig kilometer buiten Madrid. Op een heuvel werd in de 16de eeuw het beroemde kloosterpaleis van Philips II gebouwd; het "Real Monasterio de El Escorial". Het is een van de drukst bezochte monumenten van Spanje.

Luz Amparo Cuevas werd geboren op 13 maart 1931 in een zeer arm gezin in Peñascoza (provincie Albacete) in Spanje. Haar moeder stierf toen Amparo pas zes maand oud was. Als kind had Amparo al een flinke lijdensweg. Haar vader hertrouwde en haar stiefmoeder stuurde het kind weg om dingen op de straat te verkopen met de instructie om pas naar huis terug te komen, als al hele handel was verkocht. Daarom sliep zij vaak buiten onder een boom en zelfs in de sneeuw. Toen zij ongeveer negen jaar oud was, werd zij gearresteerd wegens het bedelen om voedsel op straat. In de gevangenis moest zij zien te overleven op water en brood. Luz Amparo Cuevas heeft geen officieel onderwijs genoten en kan nauwelijks lezen of schrijven. Zij was de perfecte kandidaat om een bescheiden boodschapper te worden.

Door dit alles had Amparo een grote liefde en een toewijding gekregen voor de Heilige Maagd Maria". In de onschuld van een kind, vroeg Amparo aan Maria: "Beste Moeder in de Hemel, ik zou graag mijn eigen moeder willen zien. Breng mij waar zij is. Amparo geloofde dat Maria haar gebed hoorde. Zij trouwde met Nicasio Barderas Bravo. Samen hadden zij zeven kinderen. Het lijden van Amparo ging in haar huwelijk verder. Haar echtgenoot worstelde met een alcoholprobleem en was bijna voortdurend werkloos. Er wordt echter beweerd, dat hij een oprechte bekering heeft gehad. Amparo heeft meer dan 20 jaar in El Escorial gewoond, waar ze werkte als huishoudster. In 1977 is zij op wonderbaarlijke wijze genezen van een hartkwaal. Zij wist niet hoe te bidden; toch riep ze altijd Maria aan met kinderlijke onschuld aan en had groot medeleven met iedereen. Zij erkende het bestaan van een Hogere Macht, was wel gelovig, maar niet praktiserend.

Op 18 juni 1981, de dag voor Het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid verscheen daar in de "Prado Nuevo" de Heilige Maagd Maria voor de eerste keer aan de zieneres Luz Amparo Cuevas. Zij heeft meer dan 500 verschijningen gehad en momenteel ontvangt ze nog steeds berichten op elke eerste zaterdag van de maand.

Momenteel heeft zij een geestelijke begeleider in de persoon van de priester Alfonso Maria Sendrin; een ongeschoeide Karmeliet. Ongeschoeid betekent "blootsvoets". Ongeschoeide Karmelieten en Karmelietessen zijn Rooms-katholieke mannen en vrouwen, paters, nonnen en leken, die geroepen zijn tot een leven van spiritualiteit en gebed in de geest van Teresa van Avila en Johannes van het Kruis. Zijn spiritueel directeur zegt, dat het gedrag van Luz Amparo Cuevas bescheiden en grootmoedig is, dat zij een gehoorzame, gelovige Katholieke ziel is. De vele verklaringen van veel getuigen sluiten de mogelijkheid van fraude of van waandenkbeelden uit.

Boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Vanwege het grote aantal boodschappen en hun lengte, is het onmogelijk ze allemaal te vermelden. Daarom treft u hieronder enkele boodschappen aan, die over een periode van een aantal jaren zijn gegeven:

 • Veel zielen dwalen, zijn verloren, wachten op iemand om hen te redden. De zonde van onkuisheid beledigt Mijn Zoon heel erg. Een groot deel van de geestelijkheid, waaronder priesters, bisschoppen en kardinalen begeven zich op paden van verderf en door hun schuld gaan veel zielen verloren.
 • Bid veel, doe veel boete, zodat iedereen kan worden gered. Hoe meer u lijdt en hoe meer offers er gebracht worden, des te meer zal ik van u houden en op deze wijze helpt u veel zondaars, die dit zo hard nodig hebben. Veel zielen gaan verloren, omdat er niemand voor hen bidt. De mensen moeten hun leven beteren, zij moeten zich zedig kleden. Misschien kunnen we een derde van de mensheid redden.
 • De Heilige Rozenkrans is mijn favoriete gebed. We zouden er de hele mensheid mee kunnen redden. Als wij wilden, konden we er een oorlog mee beëindigen. U moet elk mysterie goed overdenken, kort nadat u het gebeden heeft. Het is goed als u alle 15 mysteries opzegt. I beloof u, dat ik elke persoon, die de rozenkrans bidt, zal helpen als hij sterft.
 • Elke dag zal Ik hier aanwezig zijn om de rozenkrans te zegenen van alle mensen, die haar op deze plek komen bidden.
 • Zij moeten zich dagelijks met God verzoenen, zij moeten biechten en elke eerste zaterdag ter communie gaan. Het is heel erg belangrijk om elke eerste vrijdag van de maand met uiterste toewijzing ter communie te gaan, om Mijn Zoon te eren. Wij moeten voortdurend de Heilige Communie ontvangen.
 • U moet heel vaak de Heilige Mis bezoeken.

Maria dringt er op aan om te bidden voor de Paus, voor de priesters, voor vrede in Spanje, voor het gebied Vascongada, voor de wereld en in het bijzonder voor volledige bekering van in Rusland. Zij dringt aan op gehoorzaamheid en apostolaat.

 • Trots leidt tot elke andere zonde in deze wereld. U moet nederig zijn, en antwoordt met nederigheid op elke mogelijke belediging. Met nederigheid kunt u alles krijgen. Wees nederig en huil veel, opdat u niet in verleiding komt. Vraag om raad aan uw geestelijke. Mijn Zoon zal u begeleiden. Eén moet de geboden en het Apostolaat vervullen, U zult zeker problemen ondervinden en vervolgd worden omdat u een kind van God bent.
 • Zij spreekt over de komst van een groot wonder en van een straf:
  De toegewijde zielen zondigen en beledigen de Hemel. Dit vraagt om rechtvaardigheid. Er zal een grote straf komen voor alle mensen; een straf, die nergens mee te vergelijken zal zijn (sinds juli 1981 vertelt Maria, dat deze straf al heel dichtbij is). Als jullie niet naar Mij luisteren, zullen er duizenden mensen sterven en zal de kerk in groot verval raken. Er zal geen werk meer zijn en een nieuwe grote oorlog zal uitbreken. De paus zal als martelaar sterven. Jullie zijn heel dicht bij het einde der tijden. De straf over alle naties is heel dichtbij. De dag van het laatste oordeel komt er aan.
 • God de Vader zal twee heel grote straffen sturen. Eén betreft oorlogen en revoluties. De tweede komt uit de Hemel. Er zullen grote aardbevingen zijn in verscheidene landen, de hele aarde zal 3 dagen in duisternis gehuld zijn, niets zal meer zichtbaar zijn, de lucht kan niet meer worden ingeademd, en gedurende deze donkere dagen zal het enige licht dat er is, van gewijde kaarsen zijn. De gelovigen moeten in hun huizen blijven, de Heilige Rozenkrans bidden en God om vergeving vragen. De grote straf zal tweederde van de mensheid wegvagen. Met hen, die op God en Maria vertrouwen, zal niets gebeuren.
 • Voor de grote straf zal er een waarschuwing vanuit de hemel komen. Iedereen zal het zien. Het zal lijken of de wereld in vlammen opgaat; het zal 20 minuten duren en velen zullen sterven. Maar zij, die in God en Maria geloven, zullen in een soort extase raken. Na de waarschuwing en vóór de straf zal er een wonder gebeuren.

Zij spreekt over het Universele Koninkrijk van Christus:

 • Mijn Zoon zal elk slecht kruid vernietigen en Hij zal een glorieuze wedergeboorte in Zijn tijd van genade voorbereiden. Dan zal er vrede en verzoening komen tussen de mensheid en God. Men zal hem dienen, aanbidden en verheerlijken; liefde zal alles overheersen. DE nieuwe koningen zullen de rechterhand van de kerk zijn. Het evangelie zal overal gepredikt worden en de mensen zullen ontzag hebben voor God. De heilige kerk zal mild, vroom en sterk zijn en nauwgezet zijn in het verkondigen van de deugden, die Jezus Christus voorstaat.

Ten slotte zegt Maria dit:

 • Verkondig de boodschappen van uw barmhartige Moeder aan iedereen in deze wereld. U moet u realiseren, dat velen mijn boodschappen nog niet kennen.

Data van de eerste en laatste verschijningen:  eerste: 13 november 1980
laatste: 4 april 1992

Totaal aantal verschijningen:  30

Data van alle verschijningen:

 • 1980: 13 november
 • 1981: 15 januari; 23 mei, 6 juli; 25 september; 2, 14 en 23 oktober; 22 november; 11 en 18 december
 • 1982: 15 januari, 19 maart, 1 april, 3 juli, 19, 20 en 26 november; 4, 22 en 25 december
 • 1983: 14 en 22 januari; 5 februari; 27 maart; 20 juli; 5 november
 • 1989: 4 februari; 1 juli
 • 1992: 4 april

Er zijn in totaal 30 verschijningen gemeld, maar het is bijna zeker, dat er meer verschijningen waren. Er wordt gemeld, dat deze verschijningen nog steeds plaats vinden op elke eerste zaterdag van de maand.

De verschijningen zijn niet goedgekeurd door de Heilige Stoel in Rome.