Discipelen/ Apostelen

Wie zijn de twaalf apostelen?

De oorspronkelijke twaalf discipelen/ apostelen worden in Matteüs 10,2-4 genoemd:

 1. Petrus (Simon Petrus)
 2. Andreas (broer van Simon Petrus)
 3. Bartholomeus
 4. Fillipus
 5. Jakobus (de Mindere, zoon van Alfeüs)
 6. Jakobus (de Meerdere, zoon van Zebedeüs, broer van Johannes)
 7. Johannes (zoon van Zebedeüs, broer van Jakobus de Meerdere)
 8. Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Mindere)
 9. Mattheüs
 10. Simon Zeloot (de Zeloot of de IJveraar)
 11. Tomas
 12. Judas Iskariot

Nadat Judas Jezus had verraden heeft hij zelfmoord gepleegd. Door de overgebleven elf apostelen wordt Mattias aangesteld als opvolger van Judas (Hand. 1,20-26), met wie de twaalf weer compleet zijn.

Niet alle bijbelgeleerden zijn het hier mee eens en zien Mattias als een ‘ongeldig’ lid van de twaalf en menen dat in zijn plaats Paulus Gods keuze was om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.