Rooms-Katholieke Feestdagen 2020

 

 1 januari  Hoogfeest Maria
 6 januari  Driekoningen
12 januari  Doopsel van Jezus
14 januari Kindje Jezus van Praag
  2 februari Maria Lichtmis
25 februari Vastenavond
26 februari Aswoensdag
28 januari Thomas van Aquino
  1 maart 1e zondag van de 40 dagentijd
  8  maart 2e zondag van de 40 dagentijd
15 maart 3e zondag van de 40 dagentijd
22 maart 4e zondag van de 40 dagentijd
25 maart Maria Boodschap
29 maart 5e zondag van de 40 dagentijd
  5 april Palm- of Passiezondag
  9 april Witte Donderdag
10 april Goede Vrijdag
11 april Stille Zaterdag
12 april 1e Paasdag Verrijzenis van Jezus
13 april 2e Paasdag
19 april Beloken Pasen
21 mei Hemelvaartsdag
31 mei Maria Visitatie
31  mei Pinksteren
  7 juni  Trinitatis
11 juni Sacramentsdag
19 juni Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
24 juni Hoogfeest Johannes de Doper
  6 augustus Gedaanverandering van Jezus
15 augustus  Maria Tenhemelopneming
22 augustus Maria Koningin
 8 september Maria-Geboorte
12 september Heilige naam van Maria
15 september De Zeven Smarten van Maria
  7 oktober Maria van de Rozenkrans
  1 november Allerheiligen
  2 november Allerzielen
21 november Presentatie van Maria
22 november Christus Koning
29 november 1e zondag van de Advent
  6 december 2e zondag van de Advent
  8 december Onbevlekte Ontvangnis Maria
13 december 3e zondag van de Advent
20 december 4e zondag van de Advent
25 december Kerstmis (geboorte van Jezus)
28 december Feest Onschuldige kinderen