De Witte Dame Messina, Italië (1282)


Feestdag van de Witte Dame: 9 augustus

Gedurende de Siciliaanse Vespers (avondgebed) vielen de Fransen Messina massaal aan.

De muren van de stad begonnen te bezwijken onder de grote overmacht.
De bevolking van Messina wist dat de vijand veel sterker en veel beter georganiseerd was.

Zij gingen in gebed en vroegen Maria om hulp.

Toen de strijd op zijn hoogtepunt was en een gigantische lawine van pijlen op de inwoners van Messina afkwamen, verscheen bij helder daglicht een Witte Dame.
Zij opende haar mantel en stuurde alle afgeschoten pijlen terug richting de vijand.
Veel Franse soldaten werden nu door hun eigen pijlen getroffen.
Het licht, dat de Dame verspreidde, was zo helder, dat de Fransen dit niet konden verdragen.
Zij gaven de strijd op en trokken zich terug.