Katholieke Feestdagen 2019

 

 1 januari  Hoogfeest Maria
 6 januari  Driekoningen
13 januari  Doopsel van Jezus
 2 februari Maria Lichtmis
 5 maart Vastenavond
 6 maart Aswoensdag
10 maart 1e zondag van de 40 dagentijd
17 maart 2e zondag van de 40 dagentijd
24 maart 3e zondag van de 40 dagentijd
25 maart Maria Boodschap
31 maart 4e zondag van de 40 dagentijd
 7 april 5e zondag van de 40 dagentijd
14 april Palm- of Passiezondag
18 april Witte Donderdag
19 april Goede Vrijdag
20 april Stille Zaterdag
21 april 1e Paasdag Verrijzenis van Jezus
22 april 2e Paasdag
28 april Beloken Pasen
30 mei Hemelvaartsdag
31 mei Maria Visitatie
  9 juni Pinksteren
  6 augustus Gedaanverandering van Jezus
15 augustus  Maria Tenhemelopneming
22 augustus Maria Koningin
 8 september Maria-Geboorte
12 september Heilige naam van Maria
15 september De Zeven Smarten van Maria
  1 november Allerheiligen
  2 november Allerzielen
21 november Presentatie van Maria
24 november Christus Koning
  1 december 1e zondag van de Advent
  8 december Onbevlekte Ontvangnis Maria
  8 december 2e zondag van de Advent
15 december 3e zondag van de Advent
22 december 4e zondag van de Advent
25 december Kerstmis (geboorte van Jezus)