Katholieke Feestdagen 2021

 

 1 januari  Hoogfeest Maria
 6 januari  Driekoningen
10 januari  Doopsel van Jezus
14 januari Kindje Jezus van Praag
  2 februari Maria Lichtmis
14 februari Valentijnsdag
16 februari Vastenavond
17 februari Aswoensdag
 21 februari 1e zondag van de 40 dagentijd
 28 februari 2e zondag van de 40 dagentijd
 7 maart 3e zondag van de 40 dagentijd
14 maart 4e zondag van de 40 dagentijd
21 maart 5e zondag van de 40 dagentijd
25 maart Maria Boodschap
 28 maart Palm- of Passiezondag
  1 april Witte Donderdag
  2 april Goede Vrijdag
  3 april Stille Zaterdag
  4 april 1e Paasdag Verrijzenis van Jezus
  5 april 2e Paasdag
11 april Beloken Pasen
13 mei Hemelvaartsdag
23 mei Pinksteren
30 mei Trinitatis
31 mei Maria Visitatie
11 juni Sacramentsdag
19 juni Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
24 juni Hoogfeest Johannes de Doper
  6 augustus Gedaanverandering van Jezus
15 augustus  Maria Tenhemelopneming
22 augustus Maria Koningin
 8 september Maria-Geboorte
12 september Heilige naam van Maria
15 september De Zeven Smarten van Maria
  7 oktober Maria van de Rozenkrans
  1 november Allerheiligen
  2 november Allerzielen
21 november Presentatie van Maria
22 november Christus Koning
28 november 1e zondag van de Advent
  5 december 2e zondag van de Advent
  8 december Onbevlekte Ontvangnis Maria
12 december 3e zondag van de Advent
19 december 4e zondag van de Advent
25 december Kerstmis (geboorte van Jezus)
26 december Feestdag van de Heilige Familie
28 december Feest Onschuldige kinderen