Rozenhoedje van de
Zeven Vreugden van Maria

Serafijnse Kroon Rozenkrans (Kroon van Sint Franciscus)

Maak een Kruisteken (In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen)

1.  Zeg het Eerste Geheim en dan een Onze Vader – op de 5e kraal na het kruisje
2.  Vervolgens 10 Wees Gegroeten
3.  Zeg het Tweede Geheim en een Onze Vader (en herhaal stap 1 en 2 tot en met het Zevende Geheim).
4.  Zeg nu twee Wees Gegroeten op de 4e en 3e kraal na het kruisje, om in totaal 72 ‘jaren’ van de Vreugde van Moeder Maria vol te maken.
     Zolang zou zij op aarde hebben geleefd.
5.  Zeg nu een Onze Vader en een Eer aan de Vader …… voor de paus op de 2e kraal na het kruisje.
6.  En nog een Wees Gegroet op de 1e kraal na het kruisje ter afsluiting.De Traditionele Geheimen:

1.  De Aankondiging door de Engel (Lukas 1:31-32)
2.  Visitatie van Maria bij Elisabeth (Lukas 1:42,45)
3.  Geboorte van Jezus (Lukas 2:6-7)
4.  Aanbidding door de Drie Wijzen (Matth. 2:1-6)
5.  Jezus weder gevonden in de Tempel (Lukas 2:46-47)
6.  Opstanding van Jezus uit de dood (Matth. 28-5-6)
7.  Tenhemelopneming en kroning van Maria (Judith 13:18; Openbaring 12)


Een andere wijze van rozenkransbidden:

Vreugdevolle Geheimen op maandag en zaterdag:

1.  Onbevlekte Ontvangenis van Maria
2.  Aankondiging door de Engel
3.  Maria bezoekt Elisabeth
4.  Geboorte van Jezus
5.  Bezoek door de Drie Wijzen
6.  Opdracht in de Tempel
7.  Jezus weder gevonden in de Tempel

Droevige Geheimen op dinsdag en vrijdag:

1.  De doodsangst van Jezus in de Hof van Gethsemané
2.  De rechtszaak voor religieuze en burgerlijke overheden
3.  Jezus wordt gegeseld
4.  Jezus wordt met doornen gekroond
5.  Jezus draagt zijn kruis
6.  Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder
7.  Jezus sterft aan het kruis

Glorievolle Geheimen op woensdag en zondag:

1.  De Opstanding
2.  De Hemelvaart
3.  De Heilige Geest daalt neer op de Apostelen
4.  Tenhemelopneming van Maria
5.  Kroning van Maria als Koningin van Hemel en aarde
6.  Laatste Oordeel
7.  Eeuwige Gelukzaligheid

Lichtende Geheimen op donderdag:

1.  Jezus wordt in de rivier de Jordaan gedoopt
2.  Jezus openbaart Zichzelf op de bruiloft van Kana
3.  Jezus kondigt het Rijk Gods aan en roept op tot bekering
4.  Gedaanteverandering op de berg Tabor
5.  Jezus doet Lazarus opstaan uit de dood
6.  Jezus’ intrede op een ezel in Jerusalem
7.  Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal 


 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

Visitors: