Tranenrozenkrans

 

Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te BraziliŽ, geopenbaard op 8 november 1929 aan Zr. Amelia van de gegeselde Jezus, missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora Marasco te Manduria (ItaliŽ).
Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.

 

O, Maria,
Moeder van de gezegende Olijfboom,
allerheiligste Maagd van de Olie,
raak mij aan,
bemin mij,
en genees mijn hart
op uw manier
door uw liefde.

 

 

Bid op de grote kraal na de eerste 3 kraaltjes:

Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, neem mijn nederige smeekbede genadig aan.


Op de 7 grote kralen:

O Jesus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde en die U thans , op nog vuriger wijze, liefheeft in de hemel.
 

Op de 7 kleine kralen:


O Jesus, verhoor onze smeekbeden door de Bloed- en Olietranen
en de Smarten van Uw allerheiligsten Moeder, die zij offert voor ons.


Op het eind 3 keer ter ere van de Heilige Drievuldigheid:

O Jesus, gedenk de Bloed- en Olietranen , die Zij vergoten heeft, die U boven alles beminde op aarde.

Op de medaille:

Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.
Amen.

 


 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 


 

Visitors: