Pinksteren
4 juni 2017


 

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent.

Van oudsher is Pinksteren een Joods oogstfeest. Het joodse pinksterfeest heet Sjavoeot. ‘Sjavoeot’ is Hebreeuws voor ‘Wekenfeest’

Omdat Pinksteren op de 50e Paasdag valt (7 zondagen later dan Pasen), valt het ook niet elk jaar op dezelfde datum.

Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus zijn apostelen op de avond vr zijn lijden en dood dat Hij hen de H. Geest zal zenden. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen getuigenis af te leggen over de verrezen Jezus.

Met Hemelvaart, tien dagen voor Pinksteren, had Jezus zijn apostelen opdracht gegeven om bij elkaar te blijven en te bidden om de komst van de Heilige Geest.

Op de ochtend van Pinksteren gebeurde er iets vreemds: er klonk het geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van vuur, dat op ieders hoofd brandde. Het was de Heilige Geest, de derde persoon van de drie-eenheid, die neerdaalde uit de hemel op de apostelen. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind.

De Heilige Geest inspireerde hen om het evangelie te verkondigen. De Bijbel zegt dat iedereen hen hoorde spreken in zijn eigen taal over Jezus. Eerst dachten mensen dat ze dronken waren, totdat zij het verhaal van Jezus in hun eigen taal hoorden. Ze doopten duizenden mensen. In n dag werden 3.000 mensen gelovig en was de christelijke kerk geboren.

Daarom is Pinksteren nog steeds een belangrijk feest.

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financile hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

Visitors: