Wetenschap is verbijsterd over de ogen
van de Maagd van Guadalupe

Een wetenschapper ziet letterlijk een weerspiegeling in een voorstelling uit 1531

 

Digitale technologie maakt het nu mogelijk om inzicht te krijgen in een fenomeen dat wetenschappers voortdurend bezig houdt: "de mysterieuze ogen van de Maagd van Guadalupe". De beeltenis, die gedrukt is op de tilma (de tekening aan de binnenzijde van de mantel van Juan Diego Cuauhtlatoatzin, een Azteekse indiaan, uit de 16e eeuw, heeft er toe geleid dat miljoenen Indianen in Mexico zich hebben bekeerd tot het Katholieke Geloof. Begin januari 2001 werden de resultaten van een onderzoek over deze beroemde op wonderbaarlijke wijze ontstane afbeelding besproken door ingenieur José Aste Tonsmann van het Centrum voor Studies over Guadalupe in Mexico tijdens een conferentie in de Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum te Rome. Deze gediplomeerde ingenieur in milieuzaken van de Cornell Universiteit heeft de beeltenis van de Maagd, die te zien is in het ruwe maguey fiberweefsel van de tilma van Juan Diego, gedurende meer dan twintig jaar grondig bestudeerd. Wat Tonsmann het meest fascineerde waren de ogen van de Maagd. "Hoewel van microscopische afmetingen, zijn er in de iris en de pupillen van de ogen van de beeltenis zeer gedetailleerde afbeeldingen te zien van ten minste 13 mensen", aldus Tonsmann. "Dezelfde figuren zijn te zien in zowel het linker als rechter oog, zij het in afwijkende proporties wat normaal is als in menselijke ogen iets wordt weerspiegeld". Tonsmann meent te geloven dat de weerspiegeling die uitgestraald wordt door de ogen van de Maagd van Guadalupe een afbeelding is van de gebeurtenis, die op 9 december 1531 plaatsvond, waarbij Juan Diego zijn tilma met de afbeelding aan bisschop Juan de Zumárraga en andere aanwezigen liet zien.

Gedurende zijn onderzoek maakte Tonsmann gebruik van digitale bewerkingen, die gebruikt worden bij satellieten en ruimteonderzoek voor het versturen van visuele beelden. Hij is er van overtuigd dat de afbeelding niet door een menselijke hand geschilderd is. Al in de 18e eeuw hebben wetenschappers bewezen, dat het onmogelijk was om een dergelijke afbeelding op zulk materiaal te schilderen. Het "ayate" fiber, dat door de Indianen wordt gebruikt, is in feite na 20 jaar al vergaan. Niettemin is de afbeelding en de stof, waarop het geschilderd is, bijna 470 jaar bewaard gebleven. Tonsmann merkte op dat Richard Kuhn, een Nobelprijswinnaar in scheikunde, ontdekte dat er voor de afbeelding geen natuurlijke, dierlijke of minerale kleuren gebruikt zijn. En gegeven het feit dat er in 1531 geen synthetische kleuren bestonden, is de afbeelding niet te verklaren.

De Amerikaanse onderzoekers Philip Callahan en Jody B. Smith bestudeerden in 1979 de afbeelding met infrarode stralen en tot hun grote verbazing ontdekten zij dat er geen spoor van verf te vinden was en dat de stof door geen enkele techniek behandeld was. "Hoe kun je een dergelijk afbeelding verklaren in de staat waarin het is, waarbij geen kleuren werden gebruikt op een stof dat niet behandeld is", vraagt Tonsmann zich af. "Hoe is het mogelijk dat, ondanks het feit dat er geen verf werd gebruikt, de kleuren hun helderheid en glans hebben behouden?" Tonsmann, een Peruviaanse ingenieur voegde er aan toe: "Callahan en Smith lieten zien hoe, afhankelijk van de hoek waarop de afbeelding werd gehouden, de afbeelding enigszins van kleur veranderde, een fenomeen dat overeenkomt met het kleurenspel als van een regenboog, een techniek, die niet door mensenhanden gereproduceerd kan worden".

De wetenschapper begon met zijn onderzoek in 1979. Hij vergrootte de iris van de ogen van de Maagd 2.500 keer en wist met wiskundige en optische hulpmiddelen alle mensen, die in de ogen afgebeeld staan te onderscheiden. "De ogen straalden de getuigenis van het wonder van Guadalupe uit op het moment, waarop Juan Diego zijn tilma voor de bisschop ontvouwde", aldus Tonsmann. "Anders gezegd: de ogen van de Maagd straalden een weerspiegeling uit zoals men die in de ogen van een ieder kan zien die op haar plaats zouden hebben gestaan". Tonsmann meent in de ogen een zittende Indiaan te onderscheiden, die omhoog kijkt naar de hemel; het profiel van een kalende, oudere man met een witte baard, lijkend op het portret van bisschop Zumárraga, zoals die door Miguel Cabrera geschilderd werd om het wonder uit te beelden, evenals een jongere man die waarschijnlijk de vertaler Juan Gonzáles voorstelt.

Verder is Tonsmann de mening toegedaan dat er ook een Indiaan is afgebeeld, waarschijnlijk Juan Diego, met opvallende trekken, met een baard en een snor, die zijn eigen tilma voor de bisschop ontvouwt; een gekleurde vrouw, mogelijk een negerslavin in dienst van de bisschop en een man met Spaanse trekken die staat te peinzen waarbij hij met zijn hand in zijn baard strijkt. "Kortom, de ogen van de Maagd laten een soort momentopname zien van wat er gebeurde, toen de afbeelding bij de bisschop werd onthuld", aldus Tonsmann. Bovendien beweert de wetenschapper dat men in het midden van de pupillen, nog meer verkleind, een andere beeltenis kan zien die los staat van de eerste beeltenis. Het toont een Indiaanse familie bestaande uit een vrouw, een man en meerdere kinderen. In het rechter oog andere personen die achter de vrouw lijken te staan. Tonsmann maakte gebruik van de gelegenheid om tot uitdrukking te brengen waarom hij gelooft dat de ogen van de Maagd een "verborgen' boodschap" voor onze moderne tijd dragen nu de techniek in staat is om dat te ontdekken. "Dit zou het geval kunnen zijn met de afbeelding van de familie in het midden van het oog van de Maagd nu de familiewaarden in onze moderne tijd zwaar te lijden hebben", aldus Tonsmann.   

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag. Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:

  • 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages

  • 1 wonderdadige medaille met uitvoerige beschrijving

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

Visitors: