Nowenna do Matki Bozej Gidelskiej

Uzdrowienie Chorych, módl sie za nami

 

Pielgrzymi odwiedzający Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach często zwracają się z prośbą o teksty modlitw do Matki Bożej Gidelskiej. Chcieliby w nich znaleźć ów właściwy dla każdego Sanktuarium Maryjnego sposób sławienia Maryi i przedstawiania Jej swoich próśb. W Sanktuarium Gidelskim najczęściej zwracamy się do Matki Bożej litanijnym wezwaniem „Uzdrowienie chorych, módl się za nami”. Maryja nazywana jest też w Gidlach Patronką rolników i górników, ludzi pracujących na roli i pod ziemią. Te dwa ostatnie tytuły zawdzięcza Maryja między innymi okolicznościom, w jakich odnaleziona została Jej łaskami słynąca figurka gidelska. Spełniając prośby mieszkańców Gidel oraz licznych pielgrzymów, oddajemy do użytku czcicieli Maryi nowennę, zbiór modlitw na okres dziewięciu dni, przez które to modlitwy prosimy Matkę Jezusa o Jej szczególne wstawiennictwo u Boga.

Niechaj te modlitwy pomogą wszystkim posługującym się nimi jeszcze pełniej sławić Maryję, która zawsze pozostaje dla nas Przewodniczką na drogach wiary, Nauczycielką chrześcijańskiego życia i naszą przed Bogiem Orędowniczką.

Sposób odprawiania nowenny do Matki Bożej Gidelskiej

1. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
    Modlitwa wstępna.
2. Modlitwa medytacyjna przewidziana na każdy kolejny dzień nowenny.
3. Wskazana na dany dzień tajemnica różańca świętego
4. Antyfona: Pod Twoją obronę.
5. Wezwania do Matki Bożej, najczęściej używane w Gidlach.

W ostatnim dniu nowenny zamiast tajemnicy różańcowej odmawiamy Litanię Loretańską do Matki Bożej, Pod Twoją obronę oraz modlitwę św. Bernarda:
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo...

Nowenna do Matki Bożej Gidelskiej

Modlitwa wstępna

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Słowa tej modlitwy, zrodzone z doświadczeń wielu pokoleń, przypominają i mnie, Maryjo, że w Tobie jedyna moja nadzieja, że u Ciebie znajdę pomoc w moich trudnych potrzebach. Tak wiele razy sama wychodzisz naprzeciw ludzkości, wskazując te szczególne miejsca, w których pragniesz słuchać, czym żyją i o co wołają do Ciebie Twoje dzieci. W gidelskim wizerunku, znalezionym w rodzącej chleb ziemi, raz jeszcze potwierdzasz swoją troskę o nas i Twoją przy nas bliskość. Pomnąc, jak hojnie odpowiadałaś na prośby modlących się przed Twoim gidelskim wizerunkiem, zwracam się do Ciebie, Matko, nazywana, szczególnie w Gidlach, Uzdrowieniem chorych, o łaskę (…) .

Niech Twoje wstawiennictwo i pomoc, o które pokornie proszę, uczynią ze mnie wiernego czciciela i sługę. Niech otworzą moje serce na Twoją z kolei prośbę z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” mój Syn.

O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź prośbami moimi, ale je usłysz i łaskawie wysłuchaj. Amen.

Pierwszy dzień nowenny

Kierując ku Tobie, Pani Gidelska, moje prośby w nadziei, że je wysłuchasz i przyjdziesz mi z pomocą, mam pełną świadomość potrzeby lepszego poznawania Ciebie i uczenia się od Ciebie życia z Bogiem na każdy dzień. Wszak Ty najdoskonalej z ludzi potrafiłaś to czynić. W pierwszym dniu mojej nowenny błagalnej zatrzymuję się na tajemnicy Zwiastowania, w której ukazujesz mi, jak człowiek powinien otwierać się na Boga, na Jego świętą wolę, i jak podejmować współpracę z Nim, gdy On nas do tego wzywa i zaprasza.
W tajemnicy Zwiastowania wskazujesz mi, Maryjo, że Bóg i Jego święta wola są najwyższym zobowiązaniem, któremu trzeba podporządkować wszystko, także własne plany i marzenia o życiu szczęśliwym. Uczę się więc, Maryjo, od Ciebie tej prawdy, którą czasem niełatwo mi przyjąć. Ty też pytałaś: „Jakże się to stanie?”, gdy sprawy zwiastowane Ci przez anioła wydawały się niepojęte. I wystarczyła Ci odpowiedź, że za tym wszystkim stoi Bóg i Jego święta moc. Maryjo, Najdroższa Matko, kierując do Ciebie prośbę o pomoc w moich sprawach, proszę Cię zarazem, naucz mnie słuchać i przyjmować to, co jest wolą naszego Ojca. Naucz mnie odpowiadać z głębi serca Twoimi słowami: „Oto ja Służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego”. Amen

Tajemnica różańca świętego:

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
Pod Twoją obronę...
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Drugi dzień nowenny

Aby spełniać każdego dnia Twoje, Maryjo, polecenie z Kany Galilejskiej, trzeba dzień po dniu poszukiwać Chrystusa i mocno przy Nim trwać. Tylko wtedy Jego słowa przenikną do serca i poruszą sumienie. Każdego dnia powinienem być z Chrystusem tak blisko, by niczego nie uronić. Jednak moje słabości utrudniają mi trwanie w tym postanowieniu. Czasem mijają długie dni, w których Jezusa nie dostrzegam, o spotkanie z Nim nie zabiegam. Może stać się rzecz jeszcze gorsza, gdy grzech oddali mnie od Niego tak daleko, że nie wiem nawet, gdzie Go szukać i jak do Niego powrócić. Dlatego zwracam się do Ciebie, Maryjo, o pomoc w odnajdywaniu co dzień Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty zawsze byłaś przy Nim, wierna Służebnico Pańska. Umiałaś też wytrwale Go szukać i z odnalezionym w świątyni, wrócić razem do spraw codziennego życia w Nazarecie. Gidelska Pani, Uzdrowienie chorych, bądź mi pomocą, moją Przewodniczką i Nauczycielką w codziennym poszukiwaniu Chrystusa i wsłuchiwaniu się w Jego słowa. Amen. 

Tajemnica różańca świętego:

Odnalezienie Jezusa w świątyni.
Pod Twoją obronę...
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Trzeci dzień nowenny

Zwracając się do Ciebie, Matko Gidelska, o pomoc i uproszenie u Boga szczególnej łaski w sprawie (…) nie mogę zapomnieć o własnym obowiązku świadczenia miłości i niesienia pomocy tym, którzy jej ode mnie oczekują. Każdego dnia spotykam ludzi, którym potrzebne są moje ręce, mój czas, słowo i życzliwe serce. Przecież i do mnie powiedział Chrystus: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych potrzebujących, Mnieście uczynili”. I znów kieruję wzrok ku Tobie, Maryjo, by od Ciebie nauczyć się kochać i nieść pomoc innym, tak jak Ty czyniłaś. Pełna łaski, chroniąca w swym łonie Słowo, które stało się Ciałem, śpieszysz do Elżbiety, aby jej służyć pomocą w ważnych dla niej okolicznościach życia. Wpatrzona w Syna w Kanie Galilejskiej, dostrzegasz niepokój ludzi, któremu niezwłocznie pragniesz zaradzić. Wiem, Maryjo, że tylko ktoś pełen łaski, zjednoczony z Bogiem, usłyszy nawet najcichsze wołanie o pomoc osoby cierpiącej i zdobędzie się na całkowicie bezinteresowne zaangażowanie w sprawy bliźniego. A wielu czeka na moją pomoc. Czy przynajmniej potrafię to zauważyć i Twojemu Synowi o ich niepokoju powiedzieć?
Pani Gidelska, nazywana także Patronką rolników i górników, Orędowniczką ludzi trudnej, a czasem i niebezpiecznej pracy, naucz mnie dostrzegać i rozumieć ludzkie potrzeby. Ucz mnie dzielić się każdego dnia choć odrobiną miłości z tymi, którzy jej ode mnie szczególnie potrzebują. Amen.

Tajemnica różańca świętego:

Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Pod Twoją obronę...
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Czwarty dzień nowenny

Nie mogło zabraknąć Ciebie, Maryjo, przy Jezusie, Twoim Synu, gdy przemierzał drogę na Kalwarię, dźwigając na ramionach krzyż naszego zbawienia. Ty niosłaś wtedy wierną miłość Matki, stając się naszą Współodkupicielką. Bolałaś nad tym, co spotyka Twego Syna od ludzi, którym wcześniej głosił słowa nadziei, naukę o Królestwie, a wielu obdarował łaską uzdrowienia, bądź karmił cudownie rozmnożonym chlebem. Matko pięknej miłości, naucz i mnie każdego dnia odnajdywać swoje miejsce i zawsze stawać obok Ciebie przy Chrystusie. Niekiedy dołączam do tych, którym droga krzyżowa Twojego Syna jest obojętna, a może nawet sprawia trudną do zrozumienia satysfakcję. Teraz, gdy zanoszę do Ciebie szczególną prośbę w mojej sprawie, tym mocniej uświadamiam sobie, gdzie powinno być moje miejsce. I to miejsce obok Ciebie, Maryjo, pragnę stale zajmować. Matko, dodaj mi odwagi, podtrzymuj w chwili zwątpienia i zniechęcenia, zawołaj, gdybym próbował się oddalić. Twoja obecność na drodze krzyżowej nie ustała, nadal towarzyszysz wszystkim, którzy – obarczeni krzyżem w jakiejkolwiek postaci – podążają za Twoim Synem. Matko ludzi cierpiących, zwróć swe oblicze i na mnie, pospiesz mi z pomocą, zwłaszcza w tej sprawie, którą Ci polecam. Amen.

Tajemnica różańca świętego:

Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
Pod Twoją obronę...
Nadziejo uciśnionych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Piąty dzień nowenny

Wielką radością i nadzieją, Maryjo, pozostają dla mnie słowa wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu, a skierowane do Ciebie, Matko, i do umiłowanego ucznia Jana, a w jego osobie do nas wszystkich: „Niewiasto, oto syn Twój” i „Synu, oto Matka Twoja”. Wypowiadając te słowa, Chrystus wskazał nam Ciebie, Maryjo, jako Tę, która macierzyńskim sercem ogarnia całą ludzkość i po matczynemu włącza się w jej dzieje. Ty, jak każda matka, ofiarowujesz bezgraniczną miłość swoim dzieciom, zwłaszcza gdy one cierpią, gdy próbują, niekiedy bezradnie, pokonywać trudności codziennego życia. Te słowa Jezusa Chrystusa ośmielają także i mnie, by zwracać się do Ciebie, Maryjo, jak do Matki, oraz przyzywać Twej pomocy i wstawiennictwa w moich trudnych sprawach, które Ci z wielką ufnością zawierzam. A zarazem uświadamiam sobie, do czego te słowa Twojego Syna mnie zobowiązują. Powinienem, jak Jan, zaprosić, Maryjo, do mojego życia, do jego codziennych spraw. Dlatego proszę Cię, pomóż mi, Matko, ten testament Chrystusa w całości wypełnić. Niechaj nic we mnie nie będzie przed Tobą zakryte, niech nic, co składa się na moje życie, nie rani Twego macierzyńskiego Serca. Amen. 

Tajemnica różańca świętego:

Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa.
Pod Twoją obronę...
Matko Bolesna, Matko Łaski Bożej, módl się
za nami.
Pani Gidelska, módl się za nami.

Szósty dzień nowenny

Maryjo, Matko Kościoła, już pierwsze chwile po zmartwychwstaniu Twego Syna potwierdziły, jak bardzo jesteś potrzebna Chrystusowym uczniom. To Ty, pełna łaski i bezgranicznej nadziei, potrafiłaś zgromadzić zalęknionych apostołów i wraz z nimi czuwać na modlitwie, aż napełnieni Duchem Świętym mogli odważnie wołać do wszystkich ludzi i narodów, że nie ma dla nich zbawienia poza Imieniem Jezusa. Ów dar odwagi i podtrzymywania nadziei niesiesz, Maryjo, przez pokolenia, stając się Matką ciągle rodzącego się Kościoła. Maryjo, bądź ze mną szczególnie wtedy, gdy słabnie moja wiara i nadzieja. Bądź ze mną, gdy nawiedza mnie pokusa szukania zbawienia poza Twoim Synem.
Niech przy Tobie, Matko, i za Twoim wstawiennictwem umacnia mnie Duch Święty, bym nieustraszenie i z całą mocą mógł świadczyć o miłości Twego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Tajemnica różańca świętego:

Zesłanie Ducha Świętego.
Pod Twoją obronę...
Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Siódmy dzień nowenny

Twoje życie, Maryjo, spinają niczym klamry dwa wielkie przywileje, którymi obdarował Cię Bóg: Niepokalane Poczęcie i Twoje chwalebne Wniebowzięcie. Dzięki tym darom przeszłaś, Maryjo, przez życie wolna od grzechu pierworodnego i jego tragicznych skutków. A koniec ziemskiego życia, Twoja śmierć, stała się równoczesnym wejściem w Twoje zmartwychwstanie. Wprowadził Cię Bóg bez zwłoki w krainę wiecznego szczęścia, skąd orędujesz za nami wszystkimi, którzy wciąż podlegamy cierpieniu i śmierci, przechodząc przez grób i czas długiego oczekiwania na nasze zmartwychwstanie. O Maryjo Wniebowzięta, która z wysokości niebios orędujesz za nami u Boga, usłysz moje błagania i przedstaw moją gorącą prośbę swojemu Synowi. Nade wszystko zaś proszę Cię, Maryjo, aby moje życie było stale nakierowane na ten ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania, jakim jest zbawienie i życie w Domu Ojca. Amen. 

Tajemnica różańca świętego:

Wniebowzięcie Matki Bożej.
Pod Twoją obronę...
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Ósmy dzień nowenny

Maryjo, Twoje chwalebne Wniebowzięcie nie sprawiło, że oddaliłaś się od naszych codziennych spraw. Twoja macierzyńska miłość tym skuteczniej angażuje się w trudne ludzkie problemy. Wielokrotnie i na różne sposoby możemy doświadczać Twojej bliskości i macierzyńskiej pomocy. Sama wybierasz miejsca oraz symbole Twojej szczególnej z nami obecności, byśmy w ziemskiej pielgrzymce mogli Cię spotykać, przed Tobą stawać i Twej pomocy przyzywać. Tę prawdę na przestrzeni stuleci potwierdza także gidelskie Sanktuarium. Przez Twoją cudowną gidelską figurkę, ukrytą w roli i w niej znalezioną, chcesz nam powiedzieć, Matko, jak bardzo bliska jesteś tym, którzy po ziemi wędrują, jak nieustannie pragniesz dzielić ich trudy i być im pomocą. Proszę Cię, Pani Gidelska, usłysz moje wołanie i przyjdź mi z pomocą w sprawie, którą poprzez tę nowennę Tobie powierzam. Moja zaś wdzięczność niech się wyrazi przez to, że pozostanę na zawsze Twoim wiernym czcicielem. A także świadkiem miłości, której tak hojnie poprzez wieki udzielasz w gidelskim Sanktuarium wszystkim, co się tutaj do Ciebie uciekają. Gidelska Pani, wysłuchaj moich próśb i pozostań na zawsze moją Matką i Królową. Amen. 

Tajemnica różańca świętego:

Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.
Pod Twoją obronę...
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, módl się za nami.

Dziewiąty dzień nowenny – zakończenie

Matko Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych, Pocieszycielko strapionych, oto przez kolejne dni mojej modlitwy błagalnej z ufnością zanoszę do Ciebie prośbę o pomoc w mojej sprawie. Równocześnie uczę się od Ciebie wiary i zaufania do Boga, na których opierało się całe Twoje ziemskie życie. Ośmielony doświadczeniem pokoleń, przywołuję na pamięć Twoje gidelskie Sanktuarium, z którym związałaś tak wiele łask udzielanych tym, którzy prosili o nie przed Twoim cudownym gidelskim wizerunkiem. Matko Boża Gidelska, proszę Cię o wysłuchanie moich próśb, a nade wszystko o pomoc w życiu godnym dziecka Bożego i o łaskę wiecznego zbawienia. Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny
pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich
Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy
pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodziny, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K.  Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Gidelskiej

Maryjo, Najlepsza Matko

Z krzyża zbawienia Chrystus wypowiedział słowa, przez które związał na zawsze los człowieka z Twoją matczyną opieką i obecnością w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Tyle razy potwierdzałaś, Matko, że nie jest Ci obojętna niedola, smutek i boleść Twoich dzieci. Dziś, gdy doświadczam na co dzień strapienia, choroby i bólu, proszę Cię, Matko, przyjdź mi z pomocą. Naucz mnie w ciszy serca przyjmować codzienny kielich cierpienia i z pokorą prosić, jeśli to jest zgodne z wolą Ojca, o uzdrowienie mojej duszy i ciała. Niech darowane mi, za Twoim wstawiennictwem, życie i zdrowie służy chwale Twojego Syna i jest świadectwem Twej macierzyńskiej troski i opieki, którą nas na co dzień ogarniasz.

Wypraszaj mi też, Matko, siły potrzebne do takiego dźwigania krzyża codzienności, by stał się on miłym Bogu środkiem zadośćuczynienia za wszystkie grzechy moje i całego świata.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża Gidelska, wysłuchaj nas.

Modlitwa do Matki Bożej Gidelskiej

(przed użyciem gidelskiego winka)

Pani Gidelska, Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Zanim użyję wina, w którym zanurzona była łaskami słynąca figurka gidelska, wołam do Ciebie, Matko, i proszę o Twój matczyny dotyk. Umocnij moją wiarę, ulecz duszę i ciało, abym mógł czystym sercem głosić Twoją macierzyńską miłość i moc Twojego za mną wstawiennictwa u Boga.

Wspomożenie wiernyc
h, módl się za nami.


Klasztor Dominikanów
Pl. Dominikański 6
97-540 Gidle
e-mail: gidle@dominikanie.pl
www. gidle.dominikanie.pl
Za zezwoleniem władzy duchownej
Kurii Metropolitarnej w Częstochowie
L.dz. 1053/98
z dnia 11.12.1998 r.

 

Informacja została wzięta z oficjalnej strony Sanktuarium w Gidle, za pozwoleniem Ojca Marka Grzelczaka; email: gidle@dominikanie.pl  Proszę zajrzec: http://www.gidle.dominikanie.pl/, aby przeczytac pełną historię i przesłania.

 

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

Visitors: