Nowenna do Błogosławionej
Kateri Tekakwitha

Lilia Mohawków


Pierwszy Dzień – Zjednoczenie z Bogiem

"Modlitwa" była u Mohawków określeniem religii; "modlący się Indianie" oznaczało Indian – chrześcijan. Wszystko było otwarte w wiosce Indian i księża musieli modlić się publicznie. Osoby nawrócone przez nich, zbierały się w kaplicy na modlitwę. Modlitwa jest zjednoczeniem z Bogiem, a czym więcej jest religia? Kiedy Tekakwitha widziała misjonarzy, modlących się w wigwamie swojego wuja, ten widok gwałtownie przyciągnął ją. To pomogło jej zjednoczyć się z Bogiem, zanim jej całe życie stało się aktem modlitwy, zjednoczenia z Bogiem.


Modlitwa

Błogosławiona Kateri
tak jak ty zostałaś pociągnięta do Boga przez modlitwy „czarnych sutann”, którzy przybyli do twojej wioski, teraz i ty nam pomóż zbliżyć się do Boga poprzez modlitwę.
Ty wypełniałaś swój dzień modlitwą, pomimo wielu utrapień – pomóż nam, dostrzec, że modlitwa jest naszym schronieniem w każdych utrapieniach, które nas dotykają. Modlitwa wypełniła ciebie radością i pokojem, pomóż nam, abyśmy mogli znaleźć tę sama radość i ten sam pokój w naszych modlitwach.  
Amen.

 

Drugi Dzień - Łaska – Dziecko Boga

Łaska jest myślą, która przychodzi, gdy wymienia się imię Tekakwitha. Nie ochrzczona do lat 12-u, nie z powodu błędu swoich rodziców lub jej własnego. Ona nadal była dzieckiem łaski, która oznacza, że ona wzrastała w łasce Boga. Ona czyniła całe dobro, jakie mogła, aby pozostać w łasce Boga. Bł. Kateri była dzieckiem łaski. Niech my, podobni naszemu Panu, wzrastamy w mądrości, w latach i w łasce!

 

Modlitwa

Błogosławiona Kateri
twoje serce było otwarte na przesłania Boga,
twoja dusza wsłuchiwała się w głos Boga,
pomóż nam teraz znaleźć cichą przestrzeń na naszych ścieżkach,
na wsłuchiwanie się. . .
oczekując wskazówek od Boga w cierpliwości i postępując z odwagą i pewnością, gdy czas jest odpowiedni.
Amen.
 
Trzeci Dzień - Świętość - Bohaterskie Cnoty

Święci są ci, których wiara, nadzieja i miłosierdzie są wyjątkowe, którzy rozwijają cnoty: roztropności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, hartu ducha i dobre nawyki, które wzrastają w wyniku następujących działań: modlitwy, pokory, posłuszeństwa, cierpliwości, poddania się, pokuty. W tym wszystkim Tekakwitha była celująca.

 

Modlitwa

Błogosławiona Kateri,
ty postawiłaś praktykowanie Wiary ponad wszystkie inne radości.
Chociaż cena była wielka,
twoje serce nie było smutne, gdyż tym miałaś radość Boga wewnątrz siebie. Umocnij naszą wiarę,
pogłęb nasze przekonania
i módl się, abyśmy my także mogli działać ze śmiałością, naśladując Pana Jezusa Chrystusa.  
Amen.

 


Czwarty Dzień – Imiona bł. Kateri

Wszystkie jej imiona wzbudzają podziw i miłość. Kateri - w języku Irokezów oznacza Katarzyna. Jej imię nadane podczas chrztu, oznacza czystość i ona była czysta w sobie. "Lilia Mohawków." Lilia jest symbolem czystości. Bł. Kateri jest znana także jako "Dobra Katarzyna", ponieważ tak wiele osób otrzymało łaski, wzywając jej wstawiennictwa. Św. Genowefa uratowała Paryż w Starej Francji; Bł. Kateri została nazwana Genowefą Nowej Francji, po tym jak ona uratowała ośrodek misyjny i misjonarzy. Tekakwitha oznacza "porządkowanie rzeczy" lub "poruszanie przed nią". Ona zaprowadzała porządek wśród swojej społeczności i poruszała wszystko przez modlitwę. Ten kwiatek amerykańskiego dzikiego lasu jest już ogłoszony Błogosławioną; oby ona jak najszybciej została ogłoszona Świętą!

 

Modlitwa

Błogosławiona Kateri,
ty podjęłaś decyzję, aby
przeprowadzić się z jednej wioski do drugiej, aby umocnić swoje pragnienie służenia Bogu. Pomóż nam naśladować ciebie w podejmowaniu decyzji w naszym życiu, w celu służenia Bogu. Uproś dla nas odwagę śmiałego działania – siły do tego działania oraz wytrwałość w naśladowaniu ciebie każdego dnia.
Amen.

 


 


Piąty Dzień - Niewinność

Osoba, która jest niewinna, nie krzywdzi nikogo, nie widzi diabła w innych; nie będzie szokować, wywoływać skandali lub zasmucać innych, ale podbuduje ich moralnie, sprawi przyjemność i uzyska ich podziw oraz miłość. Bł. Kateri pozostała niewinna: nie myślała o diable, nie miała podejrzeń, nie miała złej woli, tak jak gdyby ona nie była z tego świata.

Modlitwa

Błogosławiona Kateri,
tak wiele razy my mamy wspaniałe pomysły w jaki sposób my możemy ofiarować siebie Bogu, ale często drogi Boga nie są naszymi drogami. Ty poświęciłaś się całkowicie Bogu, ty objęłaś Krzyż, czymkolwiek ten Krzyż był każdego dnia.
Módl się za nami, abyśmy mogli także powiedzieć "tak" każdego dnia wszystkim krzyżom stawianym przed nami.  
Amen.
 

 Szósty Dzień – Najświętszy Sakrament

Ze swojej chaty w Caughnawaga, bł. Kateri wędrowała świtem, prostą drogą do kaplicy, aby adorować Najświętszy Sakrament, uczestniczyć w każdej Mszy św.; ona wracała z powrotem w ciągu dnia, aby wysłuchać nauczania i nocą podążała na ostatnią modlitwę lub Błogosławieństwo. Jej sąsiedzi chcieli być blisko niej, gdy ona przyjmowała Komunię Świętą, gdyż sposób w jaki to czyniła, pobudzał do nabożeństwa.  

 

Modlitwa

Błogosławiona Kateri,
pomóż nam żyć z wdzięcznym sercem.
Pomóż nam objąć nasze nawet największe słabości z ufnością – wiedząc, że cała nasza praca jest dla naszego zbawienia.
Amen.
 

 

 

Siódmy Dzień – Święty Krzyż

Tekakwitha kochała wizerunek Krzyża. Podczas polowania, ona zrobiła kaplicę w drewnie przez wyrzeźbienie krzyża w korze drzewa. Pierwszy jej wizerunek, to tylko portret Indianki z dawnych czasów, przedstawiający ją adorującą mały krzyż. Męka Pańska i wizerunek Krzyża, skłoniły ją do czynienia pokuty, aby naśladować naszego Pana.  

 

Modlitwa

O, Błogosławiona Kateri,
my potrzebujemy twojej cierpliwości i siły, aby kontynuować przyjmowanie krzyży każdego dnia.
Pomóż nam, w czasach duchowej oschłości, zrozumieć, że Bóg przygotowuje nas do lepszych czasów, które nadejdą.  
Amen.

 Ósmy Dzień – Niepokalana Maryja Najświętsza  

Wierna, indiańska, nawrócona kobieta powiedziała by jej, jak bardzo kochająca była matka bł. Kateri. To pomogło by jej zrozumieć jak kochająca była i jest w Raju Matka Pana Jezusa Chrystusa. Różaniec i Litania były ulubionymi modlitwami bł. Kateri. Nie raz ona szła lub płynęła dziesięć mil, od jej wioski należącej do Mohawków - Caughnawaga, do Tionontoguen, gdzie był czczony posąg Matki Boskiej pod wezwaniem Panny Najbardziej Wiernej.  

 

Modlitwa

O, Błogosławiona Kateri,
pomóż nam zaufać, tak jak ty ufałaś.
Pomóż nam dostrzec Światło, nawet w naszych obecnych trudnościach.
Pomóż nam zrozumieć, że Bóg nie opuścił nas ani nie oddalił się od nas.
Pomóż nam zrozumieć, pomóż nam uwierzyć, że Bóg jest z nami.  
Amen
.

 Dziewiąty Dzień - Wezwanie

Chociaż nam jeszcze nie wolno wyrazić publicznie przekonania, że Tekakwitha znajduje się pośród Świętych w Raju, to jest to nasze prywatne przekonanie i my modlimy się o to, żeby Kościół mógł wkrótce ogłosić ją Świętą. Podczas, gdy my oczekujemy tego, my wzywamy jej pomocy. Cudowne są łaski przypisywane bł. Kateri. Podczas, gdy my modlimy się w naszych potrzebach, my powinniśmy modlić się o jej kanonizację.  
 

Modlitwa

O, Błogosławiona Kateri,
teraz ty znasz tę radość, którą doznaje się jedynie w Raju.
Uproś, aby nasze serca zostały otwarte, aby były wolne i otwarte dzisiejszego dnia i każdego dnia danego nam.
Pomóż nam w naszych słabościach, naszych lękach i naszych utrapieniach, pomóż ufać i ufać i ufać w dobro i życzliwość Boga.
Amen.
 

 

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 

 

 


 


 

 

Visitors: