Nowenna do Matki Boskiej
z Góry Karmel

Święto: Piątek, 16 lipca

 

Dzień Pierwszy

O, Piękny Kwiatku Karmelu, najbardziej owocna Winorośli, Wspaniałości Raju, Święta i Niezwykła, Ty, która urodziłaś Syna Boga, pozostając na zawsze Niepokalaną Dziewicą, pomóż nam w naszych potrzebach! O, Gwiazdo Morza, pomóż i chroń nas! Pokaż nam, że jesteś naszą Matką! (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.


Dzień Drugi

Najświętsza Maryjo, Matko Nasza, w Twojej wielkiej miłości do nas, Ty dałaś nam Święty Szkaplerz z Góry Karmel, wysłuchując modlitw Twojego wybranego syna, Świętego Szymona Stock. Pomóż nam nosić szkaplerz z wiarą i nabożeństwem. Niech on będzie znakiem dla nas, że my pragniemy wzrastać w świętości. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.


Dzień Trzeci

O, Królowo Raju, Ty dałaś nam Szkaplerz jako zewnętrzny znak, poprzez który my możemy być rozpoznani jako Twoje wierne dzieci. Niech my zawsze nosimy Szkaplerz z czcią, unikając grzechu i naśladując Twoje cnoty. Pomóż nam być wiernymi temu, naszemu pragnieniu. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Czwarty

Kiedy Ty, Łaskawa Pani, dałaś nam Szkaplerz jako nasz habit, Ty wezwałaś nas, abyśmy nie tylko byli sługami, ale także Twoimi, własnymi dziećmi. My prosimy Ciebie, uproś dla nas, u Twojego Boskiego Syna tę łaskę, abyśmy żyli jako Twoje dzieci w radości, pokoju i miłości. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Piąty

O Matko Prawdziwej Miłości, poprzez Twoją dobroć, jako Twoje dzieci, my jesteśmy wezwani, aby żyć w duchu Karmelu. Pomóż nam żyć w miłosierdziu z naszymi braćmi i siostrami, pobożni jak Elias i dbający o nasze powołanie, aby służyć jako ludzie Boga.
(proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Szósty

Z kochającą, opatrznościową opieką, O Matko Najmilsza, Ty okryłaś nas Swoim Szkaplerzem jako tarczą obronną przed szatanem. Z Twoją pomocą, niech my odważnie walczymy z siłami szatana, zawsze otwarci na Twojego Syna Jezusa Chrystusa. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Siódmy

O Maryjo Najświętsza, Wspomożycielko Wiernych, Ty zapewniłaś nas, że nosząc godnie Twój Szkaplerz, my zostaniemy zachowani od nieszczęść. Chroń zarówno nasze ciała jak i dusze, przychodź z Twoją nieustającą pomocą. Niech wszystko, co my robimy, będzie miłe Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Ósmy

Ty dajesz nam nadzieję, O Matko Miłosierdzia, która poprzez Swój Szkaplerz obiecujesz, że my możemy szybko przejść przez ognie czyśćca do Królestwa Twojego Boskiego Syna. Bądź naszym pocieszeniem i naszą nadzieją. Spraw, aby nasze nadzieje nie były daremne, ale abyśmy zawsze wierni Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie, mogli po śmierci szybko cieszyć się błogosławionym towarzystwem Pana Jezusa i Świętych. (proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.
 


Dzień Dziewiąty

O Najświętsza Matko z Góry Karmel, kiedy prosiliśmy przez świętego o udzielenie przywilejów dla rodziny Karmelu, Ty dałaś zapewnienie Twojej Macierzyńskiej Miłości i pomocy tym, którzy są wierni Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Spójrz na nas, Twoje dzieci. My jesteśmy zaszczyceni, nosząc Twój Święty habit, który czyni nas członkami Twojej rodziny Karmelu, poprzez którą my mamy Twoją, potężną ochronę w życiu, w momencie śmieci i nawet po śmierci.
Spójrz na dół z miłością, O, Bramo Raju, na wszystkich tych, którzy znajdują się teraz w swojej, ostatniej agonii!
Spójrz na dół łaskawie, O, Panno, Kwiatku Karmelu, na wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy!
Spójrz na dół miłosiernie, O, Matko naszego Zbawiciela, na wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że oni są zaliczeni do grona Twoich dzieci.
Spójrz na dół czule, O, Królowo Wszystkich Świętych, na biedne dusze!
(proszę wymienić swoją prośbę…)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i Chwała Ojcu…
Matko Boska z Góry Karmel, módl się za nami.

 

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION