Noveen tere ere van OLV van de
Wonderdadige Medaille

 

 

O Onbevlekte Maagd Maria,
Moeder van Jezus Christus,
en Moeder van ons.
Wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
Gij kunt van Uw Zoon alles verkrijgen wat goed is voor ons.
Wij danken U, dat U ons daaraan herinnert door de medaille waarop onze verlossing is afgebeeld.
U houdt van ons ,wij vertrouwen op U.
Wil voor ons, Uw kinderen, de genade verkrijgen waarom wij U
nederig vragen (…..)
Moeder Maria, verkrijg voor ons niet alleen tijdelijke gunsten,
maar vooral dat wij bereid mogen zijn tot gebed en offer.
Zo alleen zullen wij in staat zijn tot ware liefde voor Uw Zoon
en tot oprechte liefde voor de medemens.
Dan zullen wij het geluk van de Hemel verkrijgen, dat U reeds bezit als onze Koningin en Moeder.
O Maria zonder zonde ontvangen, bidt voor ons die onze toevlucht tot U nemen. (3x)
(met 3 x een Onze Vader en 3 x een Wees gegroet )

Amen

 

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag. Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:

  • 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages

  • 1 wonderdadige medaille met uitvoerige beschrijving

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN