Wat is Naastenliefde?

 

    

   Wat is Naastenliefde?

   Naastenliefde is de liefde voor de medemens.
   Het omkijken naar andere mensen en zich mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen, zijn blijken van naastenliefde.

   Wat zegt Jezus?

   Vanuit de Bijbel, het nieuwe testament, kunnen we een aantal uitspraken van Jezus Christus in verband brengen met onze inzet voor de ander. Hij zegt namelijk in het evangelie van Mattheüs (25:40): “Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan één van
   de geringste van deze broeders en zusters van mij, hebt u het voor Mij gedaan”. Christus betrekt wat wij voor een ander doen op zichzelf, wij hebben het voor de ander gedaan, maar ook voor Hem. Hij zegt niet: fantastisch dat je anderen helpt, je loon zal groot zijn. Nee, alles wat we doen, doen we ook voor Hem, en
   vanuit Hem.
   In de Bijbel staat: “Heb uw naaste lief als uzelf”, maar er staatdirect voor: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand” (Lucas 10:27) en daarna dus pas: “En uw naaste als uzelf.”

    

    

    

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag. Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:

 • 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages

 • 1 wonderdadige medaille met uitvoerige beschrijving

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 


 

Visitors: