Maria van Jesse

1327

 

Feestdag Maria van Jesse 2017: zondag 18 juni

De boom van Jesse is een bijbelse benaming voor de nakomelingen van IsaÔ ofwel Jesse waartoe ook Jezus van Nazaret behoort. In de stad Delft wordt sinds de Middeleeuwen Maria van Jesse vereerd.

In 1327 werd een nieuw Mariabeeld geplaatst in de “Oude Jan”. In dat jaar kreeg een Haagse vrouw, Machteld genaamd, die al enige jaren blind was, op een nacht een visioen. Haar werd gezegd naar Delft te gaan om te gaan bidden bij het beeld van Maria van Jesse. Toen zij, nadat ze gebeden had, de heilige Mis bijwoonde, kreeg zij tijdens de consecratie haar gezichtsvermogen terug. Onmiddellijk ging het beeld op de schouders van de omstanders en werd het in triomf langs de Delftse grachten gedragen. Uit dankbaarheid besloot men toen jaarlijks een processie, een "ommegang" te houden ter ere van Maria van Jesse.

In 1398 verleende paus Bonifatius IX een aflaat van twee jaar en 80 dagen aan allen die de ommegang bezochten en Maria van Jesse vereerden. Deze processie (ommegang) werd jaarlijks herhaald totdat er door de Reformatie (1573) een eind aan werd gemaakt. In 1939 verwierf men een beeld, dat volgens oude beschrijvingen aan het oorspronkelijke doet denken, uit dezelfde tijd dateert en vervaardigd werd in Keulen of omgeving. Dit beeld staat in de Maria van Jessekerk, in een eigen kapel, in het hart van het oude Delft.

De Katholieke Studenten Vereniging "Sanctus Virgilius" heeft het gebruik in 1929 in ere hersteld. In 1930 waren er vijftien deelnemers, in 1931 ongeveer 300. In de voormalige Jozefkerk, thans Maria-van-Jessekerk, is een bidkapel ingericht waar ook een middeleeuws beeldje staat van de Heilige Maagd. Niet het oorspronkelijke wonderbeeld Machteld, want dit is tijdens de beeldenstorm verloren gegaan. Bovendien houden de katholieken op de zondag die het dichtst bij 12 juni ligt, elk jaar een stille bedetocht (ommegang) door de Delftse binnenstad.

 

 

Delftse Ommegang

Op 18 juni 2017 om 9:30 uur zal bijeengekomen worden in de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118. Na een korte inleiding en gebed trekken we dan in stille gebedstocht door de binnenstad naar de Maria van Jessekerk waar op plechtige wijze de Eucharistie zal worden gevierd.
Thema: De Eucharistie opent de ogen. 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

Visitors: