Eerwaarde Moeder
Zalige Maravillas van Jezus

 Moeder Maravllias van Jezus, ongeschoolde Karmeiletes, werd geboren te Madrid op 4 november 1891. Haar moeder, die opviel door haar naastenliefde, haar behoedzaamheid en haar levendige intelligentie, heeft veel devotie voor Onze-Lieve-Vrouw «de las Maravillas» (van de Wonderen), Patrones van Cehegín (Zuid-Spanje), waaruit haar familie afkomstig is. Haar vader, markies van Pidal, is Spaans ambassadeur bij de Heilige Stoel. Als overtuigd christen en door en door nederig van aard, stelt hij de hoogstaande morele en intellectuele kwaliteiten waarmee God hem heeft begiftigd ten dienste van de godsdienst.

Maravillas hoort graag de heiligenverhalen die haar grootmoeder van moeders kant haar vertelt. Reeds op vijfjarige leeftijd besluit Maravillas, in navolging van de heilige Agnes die zich volledig aan Christus had gewijd middels de gelofte van kuisheid, hetzelfde te doen. Deze «gelofte» van maagdelijkheid is de vrucht van een bijzondere genade van God.

Op 12 oktober 1919 trad zij in de Karmel van het Escorial, Spanje. Op 19 mei 1924 stichtte zij de Karmel op de Engelenheuvel (el Cerro de los Angeles). Vervolgens stichtte zij nog negen andere Karmels, soms in de moeilijkste omstandigheden, in Spanje en een in India.

Niets kon haar edelmoedigheid tegenhouden. Onvervaard en vol vertrouwen op God, vooral tijdens de revolutiejaren in Spanje, werkte en bad zij voor de uitbreiding van Gods Rijk. Op 11 december 1974 stierf zij in geur van heiligheid in de Karmel, door haar gesticht, te Aldehuela ( Madrid ). Na haar dood bleef haar lichaam gaaf en soepel. Inmiddels waren er verscheidenen grote gunsten op haar voorspraak verkregen; genezingen, maar ook geestelijke gunsten.

Haar vurige liefde tot God en haar vereniging met Hem toonden zich naar buiten door een zachte en beminnelijke goedheid, dienstbaarheid en nederigheid. Zij beschouwde zich steeds als laatste en als overste de dienares van anderen. Haar wezen straalde steeds geluk en vrede uit, vrucht van haar liefdevolle en totale overgave aan God.

Op 10 mei 1998 heeft Paus Johannes Paulus II Moeder Maravillas de Jesús, die «leefde met de bezieling van een heldhaftig geloof, als antwoord op een roeping tot een hard leven, waarbij ze God in het middelpunt van haar bestaan had geplaatst, zalig verklaard.

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag. Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:

  • 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages

  • 1 wonderdadige medaille met uitvoerige beschrijving

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

 

Visitors: