Litania do Św. Rodziny

 

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i dary królewskie, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi egipskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin, wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci, wspieraj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenia serca i umysłu, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od oziębłości w służbie Bożej, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od szukania przyjemności i wygód światowych, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od przywiązania do dóbr ziemskich, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od pragnienia próżnej chwały, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od złej śmierci, zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez prace i trudy Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez modlitwy i milczenie Wasze, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez doskonałość czynów Waszych, wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 
  

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 


Visitors: