De Geheimen van het Licht

(donderdag)

 

 

In een recente apostolische brief: "Rosarium Virginis Mariae" heeft Paus Johannes-Paulus II vijf nieuwe geheimen geintroduceerd: De Geheimen van het Licht. Hij heeft dit jaar (tot aan oktober 2003) uitgeroepen tot "Jaar van de Rozenkrans" (De Rozenkrans van de Maagd Maria)


Paus Johannes-Paulus II heeft een vierde reeks geheimen toevoegde aan de Rozenkrans. Naast de Blijde, Glorievolle en Droevige Geheimen heeft hij 5 "Geheimen van het Licht" toegevoegd, die op de donderdag overwogen kunnen worden. Bij ieder 'tientje' (tien keer het bidden van een "Wees Gegroet") wordt zo'n geheim overwogen. Het schema is nu geworden:


Zondag en woensdag  : 5 Glorievolle Geheimen
Maandag en zaterdag : 5 Blijde Geheimen
Dinsdag en vrijdag     : 5 Droevige Geheimen
Donderdag                 : 5 Geheimen van het Licht


De Paus hoopt dat dit gebed overgedragen wordt op de jongeren als een gebed voor vrede en voor het gezin. Door dit Mariale gebed kunnen we ons het leven van Christus herinneren en kunnen we Christus leren kennen.

.

1e Geheim van het Licht
Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

Uit de Hemel klonk een stem: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik welbehagen heb".

Mattheüs 3:17


2e Geheim van het Licht
 Jezus doet het eerste wonder op de bruiloft van Kana

Dit eerste wonder verrichtte Jezus te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zo zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2:11


3e Geheim van het Licht
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering

De tijd is gekomen, het Koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in het Evangelie.

Marcus 1:15


4e Geheim van het Licht
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor

Daar kreeg hij voor hun ogen een andere gedaante: zijn aangezicht schitterde als de zon, zijn klederen werden wit als het licht.

Mattheüs 17:2


5e Geheim van het Licht
Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eucharistie in

Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, sprak er Zijn zegen over uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet; dit is mijn lichaam".

Mattheüs 26:26

 

 

Zie ook:

 

De Blijde Geheimen

De Droevige Geheimen

De Glorievolle Geheimen

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN